Groepen

Plaatselijke afdelingen zijn opgenomen in een regionale groep. 

Uit de afdelingsbesturen wordt een groepsbestuur gevormd, dat zeker twee keer jaar actuele zaken met de afdelingsvertegenwoordigers bespreekt, in het bijzijn van een vertegenwoordiger van het hoofdbestuur. De NBV telt 19 groepen (14 maart 2017).

Groepsbesturen komen jaarlijks minimaal twee keer met het hoofdbestuur bijeen. Op deze wijze houdt het hoofdbestuur contact met wat er leeft onder de leden en vice versa.

Non-bijeen

In het overzicht van de groepen staat NoN-bijeen genoemd: een overlegorgaan van de drie noord-oostelijk provincies Friesland, Groningen en Drente. Er is nauwe samenwerking met de aangrenzende bijenhouders in Duitsland.

  Klik voor groepen-overzicht >>