Vakblad Bijenhouden

Bijenhouden is het ledenblad van de NBV. Leden ontvangen het blad 6x per jaar. Bijenhouden is voor de beginnende en meer ervaren bijenhouder en biedt een gevarieerd aanbod aan artikelen. Daarin komt zowel de vakmatige kant van het bijen houden aan bod als wat er speelt binnen de Nederlandse Bijenhoudersvereniging. In het blad besteden we veel aandacht aan thema’s als biodiversiteit, bijengezondheid, onderwijs en bestuiving.

Bekijk hier een preview van het blad.