Bevorderen van de bijenhouderij

De Nederlandse Bijenhoudersvereniging (NBV) is een landelijke vereniging van meer dan 8000 aangesloten imkers. Het doel van de vereniging is het bevorderen van de bijenhouderij in de breedste zin van het woord.

De vereniging zet zich in voor het:

  • behartigen van de belangen van imkers in het land;
  • verlenen van service aan imkers (leden) en faciliteren van lokale afdelingen;
  • verbeteren van de dracht (bijenvoedsel);
  • leveren van promotie voor de bijenhouderij;
  • bieden van een breed aanbod aan bijenhouderscursussen.

Daarnaast vertegenwoordigt ze bijenhouders naar de overheid en onderhoudt ze contacten met organisaties van bijenhouders in buurlanden. De NBV vertegenwoordigt ons land bij Apimondia, de internationale Federatie van Bijenteeltverenigingen. 

Lees meer over de missie en het doel van de NBV

Bijen houden is een fascinerende hobby

Het houden van bijen speelt zich in ons land voornamelijk in de hobbysfeer af en wordt beoefend door mensen die geïnteresseerd zijn in de natuur in het algemeen en in de wereld van bloemen en insecten in het bijzonder. Het leren kennen van en het omgaan met het geheimzinnige bijenvolk heeft daarin zijn speciale aantrekkingskracht.
Sommige imkers beperken zich tot het houden van enkele bijenvolken, anderen hebben vijfentwintig en meer volken en verlenen daarmee vaak betaalde bestuivingsdiensten aan land- en tuinbouw. Voor een enkeling wordt bijenhouden een beroep.

Leden

De vereniging bestaat uit 200 lokale verenigingen in het land met elke een eigen bestuur, en een landelijk bestuur en secretariaat. 

De lokale verenigingen zijn niet alleen het lokale ontmoetingspunt voor imkers, ze vormen ook het gezicht van de NBV en het contact met publiek en lokale overheden.
Op lokale bijeenkomsten vindt de uitwisseling van noviteiten en kennis plaats en worden afspraken gemaakt over het reizen met bijenvolken naar drachtgebieden, zoals de fruitbloesem in het voorjaar, of de bloei van de hei eind augustus.

De communicatie met de leden en andere bijenhouders verloopt niet alleen rechtstreeks via deze website, maar ook via het tijdschrift Bijenhouden (6 keer per jaar) en de digitale nieuwsbrief Imkernieuws (minimaal 11 keer per jaar). Leden ontvangen tijdschrift en nieuwsbrief automatisch.

Daarnaast faciliteert de NBV het discussieplatform Bijenhouden.nl

Lees meer over het lidmaatschap