Over de NBV

De Nederlandse BijenhoudersVereniging (NBV) is een vereniging van ongeveer 7500 aangesloten imkers. De vereniging bestaat uit 200 afdelingen in het land met elke een eigen bestuur en een landelijk bestuur en secretariaat. 

De afdelingen zijn niet alleen het lokale ontmoetingspunt voor imkers, ze vormen ook het gezicht van de NBV en het contact met publiek en lokale overheden.
Op afdelingsbijeenkomsten vindt de uitwisseling van noviteiten en kennis plaats en worden afspraken gemaakt over het reizen met bijenvolken naar drachtgebieden, zoals de fruitbloesem in het voorjaar, of de bloei van de hei eind augustus.

Lees meer over missie en doel van de NBV