Bekijk profiel

Nieuws

Nieuws

REGLEMENT BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE VERENIGINGSSTALLEN VAN IMKERVERENIGING LIEMERS.

 

INNOVATIE PROJECT BEEP LIEMERS IMKERS 2020

 

BIJPRAAT augustus 2020

 

GEZAMELIJKE INKOOP INVERTSUIKER

 

ZWERMEN SCHEPPEN EN ZWERMEN ONTVANGEN

 

METEN IS WETEN

 

Verslagen/Jaarprogramma

 JAARPROGRAMMA 2023 (VOORLOPIG)

 

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Imkervereniging Liemers gehouden op 30 maart in Westervoort.

Verslag van de bestuursvergadering van Imkervereniging Liemers welke gehouden werd op 19 januari 2022.

Verslag van de bestuursvergadering van Imkervereniging Liemers welke gehouden werd op 28 april 2022.

Verslag van de bestuursvergadering van Imkervereniging Liemers welke gehouden werd op 21 juni 2022.

Verslag van de bestuursvergadering van Imkervereniging Liemers welke gehouden werd op 16 augustus 2022.

Verslag van de bestuursvergadering van Imkervereniging Liemers welke gehouden werd op 19 september 2022.

Verslag van de bestuursvergadering van Imkervereniging Liemers welke gehouden werd op 23 November 2022.

 

BIJGEPRAAT 2023

 

 Imkervereniging Liemers

 

 

BIJGEPRAAT

 

Dag mede imkers,

Het blijft moeilijk om het juiste moment uit te kiezen om een aflegger temaken. Misschien helpt het stuk van Paul Holterman over het gebruik vaneen bouwraam je enigszins.

Het bouwraam als thermometer van een bijenvolk

Wat is het beste moment om een veger te maken?

Een vraag die mij vaak gesteld wordt tijdens het geven van de beginnerscursus. Je geeft de deelnemers dan het advies om geregeld (om de 10 dagen ) in het volk te kijken. Belangrijk voor een beginner want die moet ervaring opdoen en daardoor inzicht krijgen. Kom je belegde doppen tegen dan zoek je de koningin op en je maakt een veger. Je doorzoekt het hele volk en breekt de aangezette doppen weg. Op de dertiende dag ga je doppen breken. Zo doe je dat als beginner.

Maar ook de imkers die de gevorderdencursus volgen vinden het nog moeilijk om het juiste moment te kiezen. En ga eens bij u zelf te rade. Wanneer maakt u de veger?

Vele jaren heb ik de regel gehanteerd ( uitgaande van omstandigheden in ons deel van Nederland) om de veger te maken in de eerste week van mei. Tijdens de broedloze periode die er op volgt is er toch niet zoveel dracht. Maar tijdens de zomerdracht vanaf begin juni beschikken mijn volken dan over een leggende koningin. De voorwaarde om een honingoogst binnen te halen.

Dat ook dat niet altijd op gaat is in het voorjaar van 2017 weer gebleken . Door het gunstige weer in maart met veel verse nectar en een goede stuifmeeldracht ontwikkelden de volken zich prima. Dat beloofde wat voor de rest van het voorjaar. Helaas was het vervolg in april heel anders. We kregen te maken met 4 weken koud weer, waarbij de temperatuur overdag nauwelijks de 10 C bereikte.

Ín de nachten kwam het vaak tot lichte vorst. Zonder verse nectar en stuifmeel stond de ontwikkeling van de volken bijna stil. Er zijn heel wat imkers die hebben moeten bijvoeren, hetgeen zeer ongebruikelijk is in het voorjaar. Ook kwamen onze volken nauwelijks of veel later aan zwermen toe.

Nog steeds hanteer ik wel als richtlijn om in de eerste week van mei een veger te maken, maar dat moment kan eerder of later zijn afhankelijk van hoe de volken zich ontwikkelen en hoe de drachtomstandigheden zijn.

Om toch het goede moment te kiezen gebruik ik daar tegenwoordig het bouwraam voor. Oorspronkelijk ontwikkeld als onderdeel van de Varroa-bestrijding. En alhoewel je er maar een gedeelte van de mijten mee vangt blijft het toch een belangrijk onderdeel van de bestrijding, want elke mijt is er een, nietwaar.

Maar het geeft meer mogelijkheden, want op het moment dat het ingehangen bouwraam

uitgebouwd is en veel gesloten broed heeft wordt deze verwijderd. Dan maak ik de veger. Het volk is in optimale conditie is om nieuwe koninginnen te gaan verzorgen, maar heeft van zichzelf nog net niet de neiging om belegde doppen aan te zetten.

 

In de natuurlijke ontwikkeling van een bijenvolk zit een duidelijk cyclus.

– Als de winter voorbij is gaat de koningin weer eitjes leggen. Dat is vaak vroeger in het seizoen dan we denken. In de loop van februari en soms al in januari wordt er middenin de wintertros al een broednestje aangelegd. Daarvoor zijn koolhydraten (honing en door de imker ingevoerde suikers) nodig, maar vooral eiwitten en vetten plus vitaminen, mineralen en sporenelementen. Dat moeten onze bijen halen uit stuifmeel. In januari en februari kunnen de bijen maar zelden naar buiten om vers stuifmeel te halen. Dus moet er gebruik worden gemaakt van het opgeslagen stuifmeel en worden ook de eiwit/vet reserves van de winterbijen aangesproken. Gezonde bijen kunnen in de herfst het binnenkomende stuifmeel als eiwit/vet reserve opslaan in hun achterlijf.

Voor de imker dus zaak de bijen zo gezond mogelijk te houden, zorgen voor een goede najaarsdracht, ramen met stuifmeel die over zijn bij het inwinteren in een bak onder het volk te hangen, zorgen voor een vroege voorjaarsdracht, enz.

– Bij het verder lengen van de dagen komt er een moment dat er veel stuifmeel binnenkomt. Voor onze bijen het sein om zich snel te gaan ontwikkelen. Vooral bij volken die in het voorjaar van de vroege wilgendracht gebruik kunnen maken kan die ontwikkeling verbazend snel zijn. Het volk heeft op een gegeven moment te weinig ruimte en de imker gaat ruimte geven. Ongeacht welke methode van imkeren je aanhangt (korventeelt, biologisch-dynamisch imkeren, laten zwermen), onze bijen volgen deze natuurlijke cyclus.

– Als een bijenvolk voldoende groot is wordt er begonnen met het aanzetten van darrenraat. Bijna altijd worden de darrencellen gebruikt die er nog in de raten van het voorgaande jaar aanwezig zijn. Laat je dat aan de bijen zelf over (een zwerm in een korf bv) dan zal dat voor een groot deel gebeuren aan de randen van het broednest. Dat is belangrijk om te weten. Want het bepaalt de plek waar het bouwraam ingehangen moet worden.

– Als de eerste darren worden geboren, dan is het volk intussen zo groot geworden dat er eerst speeldopjes, maar kort daarna ook belegde dopjes worden aangezet. Het broednest ziet er ook wat rommeliger uit. De mooie ramen gesloten broed verdwijnen, er worden minder eitjes gelegd. Niet lang daarna kun je de eerste zwerm verwachten. Eigenlijk ben je dan al te laat om een aflegger te maken. De zwermstemming zit al in het volk. Vaak is dit de oorzaak van een bruidszwerm. Het moment dat de jonge koningin op bruidsvlucht gaat, is voor het volk in

zwermstemming een teken om met haar mee te gaan. De koningin neemt de helft van het volk als zwerm mee en komt niet meer terug. Je hoofdvolk is hopeloos moerloos.

Om wat meer controle over het volk te krijgen en het tijdstip te bepalen waarop je een aflegger (veger, broedaflegger, vlieger) moet maken gebruik ik hiervoor het bouwraam. Het idee is ontstaan vanuit het streven om op een bijen- en natuurvriendelijke manier de Varroamijt te bestrijden. En inderdaad. Hiermee vang je een antal Varroamijten, omdat darrenraat door de langere broedfase en misschien ook wel door bepaalde stoffen veel aantrekkelijker zijn voor de Varroamijt.

Een aantal mogelijkheden voor een bouwraam

A. Je gebruikt een broedkamerraam zonder draad met alleen onder aan de toplat een klein strookje kunstraat, die je daar met een bijenwaskaarsje aan vast smelt. Heel handig zijn de betere toplatjes waar een smalle gleuf aan de onderkant is ingefreesd. Geen draad gebruiken, want bij het uitsnijden is dit lastig. Zelf reserveer ik alleen voor dit doel een hoeveelheid ramen en merk ze met bv een bepaalde kleur punaise.

B. Een honingkamerraam in het broednest. Onder aan het honingkamerraam ontstaat een open ruimte die de bijen volbouwen met darrenbroed. Is het darrenbroed gesloten dan kan dit er gewoon met een plamuurmes van afgesneden worden. Een leuke mogelijkheid voor kleinere volken.

C. Sommige imkers gebruiken een broedkamerraam met een tussenlatje, waarbij het onderste gedeelte als bouwraam dienst doet.

Voor grote volken op twee broedkamers gaat mijn voorkeur gaat uit naar de eerste mogelijkheid A.

Wanneer en waar hang je zo’n raam in het volk?

Dit raam wordt in de tweede broedkamer ingehangen op het moment dat er 3-4 ramen in die tweede broedkamer met broed in alle stadia (brias) aanwezig zijn. Het derde raam van links of het derde raam van rechts is het bouwraam. Ik markeer dit raam altijd met een witte punaise.

Gaat de volksontwikkeling door dan wordt dit raam bijna altijd van onder tot boven uitgebouwd als darrenraat. Op het moment dat het darrenbroed gesloten is, wordt het raam verwijderd en uitgesneden. Als er nog veel honing inzit, laat ik dat de door de bijen schoonmaken.

Kippen en koolmezen met een nest jongen zijn er dol op, maar de bijen mogen er niet meer mee in contact komen als het broed begint uit te lopen, want dan volgt er mogelijk weer een

herbesmetting met de Varroamijt.

Daarna gaat de uitgesneden raat met broed en al in de wassmelter. De bouwramen maak ik schoon en gebruik ze voor andere volken bv de veger met de oude koningin als die in de loop van het jaar voldoende sterk is geworden en weer darrenraat gaat aanzetten

Voor mij is dan het moment aangebroken om een veger of een broedaflegger te maken. Er zijn dan namelijk nog geen belegde doppen aanwezig, maar het volk is toch wel groot genoeg om te splitsen

Enkele opmerkingen

– Het uit laten bouwen van darrenraat kan alleen bij volken die een leggende koningin hebben. Ook moeten ze zich van nature voldoende ontwikkeld hebben om darrenbroed aan te zetten. Dus voorjaarsvolken in volle ontwikkeling en afleggers die voldoende sterk zijn.

– Gebruik van speciale darrenkunstraat is een mogelijkheid. De bijen hebben dan wat minder voer nodig want ze hoeven minder was te produceren. Je kunt ook alles door de bijen zelf laten uitbouwen.

– Een bijkomend voordeel is dat de bijen voldoende ruimte krijgen om zich uit te leven in de drang tot het aanzetten van darrenbroed. De rest van de broedkamerramen worden dan niet of weinig gebruikt voor de bouw van darrencellen.

 

Tot slot

Ik realiseer me tijdens het schrijven van dit artikel dat er vele andere methoden zijn om het zwermgebeuren van de bijen onder controle te houden. Niet alle imkers maken nl afleggers, maar kweken bv hun eigen koninginnen en voeren die jonge koninginnen in om de broedloze periode te ondervangen. Jonge koninginnen gaan niet of minder snel zwermen. Dan nog kan het inhangen van bouwramen een indicatie zijn voor de ontwikkeling van je volk.

 

Paul Holterman

2. De vereniging is lid van de “Stichting vrienden van de Breuly”, om onze belangen te kunnen behartigen voor een nieuwe bijenstal.

Het gebied bij de Panoven/ de Breuly wordt door de gemeente geherstructureerd waarbij dan tevens een nieuwe bijenstal wordt gepland.

Het zal nog wel een jaar duren voordat e.e.a. voor ons wordt gerealiseerd.

3. Wintersterfte

De winstersterfte onder bijenvolken had haar hoogtepunt rond 2010.

In 2013 daalde het sterftepercentage van ruim 20% in het jaar daarvoor naar 15%.

In de jaren daarna is het percentage verder gedaald naar 6,5% in de winter 2015-2016.

na de winter van 2016-2017 is met een sterftepercentage van 14% hoger dan een jaar geleden.

4. Bijennieuws

Graag verwijzen wij  naar de website van de NBV: www.bijenhouders.nl

Voor alle informatie over wat er nu speelt m.b.t. kunstraat en ander nieuws.

5. Voorstel Paul Holterman is om samen met andere imkers eigen kunstraat maken.

Als er dan samen 50 Kg is dan kan dat gemaakt worden. De leden die willen kunnen contact opnemen met Paul.

Telefoon 0316-540403

6. Cursisten van 2017 maken zelf een bijenkast onder leiding van Wim Winkelhorst op 25 februari 2017

7. 25 februari 2017 Heide werkdag

   Op de Heide werkdag waren verschillende bijenverenigingen uit verschillende regio’s uit Gelderland aanwezig die dag.

   Het was een koude waaiende dag.

   Van onze vereniging was Henk Hoge de enige die aanwezig was.

    

 8. Op 22 april 2017 heeft de wethouder van Duiven de Nationale Bijendag geopend bij de bijenstal De Eng.

     De wethouder heeft natuurlijk mee geholpen met het inzaaien van het bijenlint voor de Bijenstal.

     Er waren ook leden van de vereninging aanwezig en iedereen kon een beker koffie of thee krijgen met iets lekkers erbij.

9. Knotten en snoeien van Wilgenbomen op 28 oktober 2017 bij de bijenstal in het Horsterpark in Duiven.

Op zaterdag met een aantal leden van de bijenvereniging hebben bij de bijenstallen in het Horsterpark en daarna bij de Eng, gezellig de bomen gesnoeid en geknot.

Uiteraard was de koffie verzorgd door Dick en Marian en met  een heerlijke koek erbij.

Namens het bestuur bedanken wij de inzet van onze leden.

 

 
Links en tips over imkeren
 

Geachte imker,

 

Via de onderstaande linken kunt u diverse instructie filmpjes zien.

Deze zijn gemaakt door Han Szalata met in de hoofdrol Piet van Schaik.

Heeft u zelf ook leuke en of interessante filmpjes die u  met andere wil delen, laat het mij horen.

Door op de volgende link te klikken, daarna het bijenkorfje verplaatsen op de juiste plek. Kun je rechts bovenin de straal aangeven hoe ver jou bijen vliegen.

 http://www.homecrossing.de/beespace/index.html

 

Voorjaarsinspectie
  

uitgebouwde darrenraat
  

controleren van darrenraad
  

zwermverhindering
 


Het vullen van een zesramen
  

Drachtplanten van voorjaar tot herfst
  

het merken en knippen van de koningin
  

Varroabestrijding en invoeren
  

Honing slingeren
 


volksontwikkeling

Activiteiten

Activiteiten

Momenteel zijn er geen activiteiten bekend.

Algemene informatie over de vereniging

Algemeen

Wie, wat en waar is Imkervereniging Liemers:

 

Imkervereniging Liemers is in 1949 opgericht op initiatief van de leraar landbouwschool te Groessen, dhr. Künnen, onder de naam: “Imkervereniging Groessen en Omstreken”. Sinds 2009 gaat de vereniging verder onder de naam “Imkervereniging Liemers.De leden komen uit de gemeenten Arnhem, Westervoort, Duiven, Zevenaar, Giesbeek, Rijnwaarden en Montferland.De leden van de vereniging kunnen lid zijn van de N.B.V., Imkers Nederland of gewoon Liemerslid. De bestuursleden zijn:

 

Jos Eskes, secretaris

Dick van Voorst, penningmeester

Pieter Schoorl, bestuurslid: aftreden 2023

Jos Brey, bestuurslid

Jose de Witte, bestuurslid

Marian de Groot, bestuurslid

 

 Wie, wat en waar is Imkervereniging Liemers:

 

Bijenstallen:Imkervereniging Liemers beheert 2 bijenstallen en 1 in aanbouw

 

1. Stal De Breuly in Zevenaar Beheerder:    Ferhat Kandemir, tel.: 06-53569747

2. Stal De Horst in het Horsterpark (Duiven) Beheerder:    Henk van Houten tel.: 026-3113135    Dick van Voorst tel: 0316-241814

3. Stal De Eng te Duiven. Beheerders:    Dick van Voorst tel: 0316-241814    Rene Caerteling tel: 06-15618907

4. Stal De Horst en stal De Eng bieden vooral onderdak aan imkers met Buckfastbijen.    Dit neemt niet weg dat er ook andere bijenvolken in de stallen geplaatst kunnen worden.     Er moet altijd van te voren contact opgenomen worden met de beheerder van de stal.

 

Bijenstallen:

 

Wat biedt het lidmaatschap van imkervereniging Liemers?

 

  1. Verenigingsavonden  2. Een honingkeuring  3. Excursie  4. Bijenuurtjes  5. Een mededelingenblad “Het Bulletje”  6. Meedoen met de Landelijke open Imkerijdag  7. Plaatsing van bijenvolken  8. Bemiddeling bij het bezoeken van drachtgebieden  9. Het gebruik van een honingslinger met toebehoren 10. Varroabestrijding 11. Barbecue en diploma uitreiking

 

Imkervereniging Liemers werkt nauw samen met de afdeling Arnhem/Velp van de N.B.V.Deze samenwerking bestaan o.a. uit het bezoeken van elkaars verenigingsavonden, een gezamenlijke honingkeuring en het gezamenlijk inkopen van honingpotten en inkopen van invertsuiker.

 

1. verenigingsavonden, op de verenigingsavonden zijn introducés welkom.

2. honingkeuring

3. excursie

4. bijenuurtje.

Zie ons jaarprogramma van 2023

5. Bijgepraat verschijnt als er iets te melden valt. Het wordt verspreid via de mail.    Leden die geen internet bezitten krijgen dit blad (en andere stukken) per post.

6. Meedoen met de Open Imkerij Dag. Tijdens deze dagen zijn de tweebijenstallen op    zondag open. Leden kunnen ook individueel meedoen met deze activiteit.    De Imkers kunnen dan opgeven waar de bezoekers van de imkerij dag    kunnen bezoeken

7. Plaatsing van bijenvolken.    Bij onvoldoende mogelijkheden thuis kunnen (bij voldoend plaats) per lid twee    bijenvolken in een verenigingsstal geplaatst worden.

Voor een korte tijd parkeren van een volk in een verenigingsstal moet contact opgenomen worden met de betreffende beheerder.  8. Bemiddeling bij het zoeken naar drachtgebieden. Via de vereniging kunnen bijenvolken    geplaatst worden op het Koolzaad en op het Rozendaalseveld (heidedracht).    De leden moeten zelf voor vervoer zorgen.9. Gebruik van de honingslinger e.d.

De vereniging bezit een aantal slingers en honingzeven.Deze kunnen door leden geleend worden.U kunt hiervoor contact opnemen met een van de volgende leden:Piet van Schaik, tel.: 026-3118663Jose de Witte, tel.: 06-23492048

10. Varroabestrijding. Varroabestrijding is een belangrijke activiteit.      Informatie over Bestrijdingsmiddelen kan men terrecht bij Jos Eskes.

11. Barbecue en diploma uitreiking

 

Het bijenjaar wordt begin september afgesloten met een barbecue en diploma uitreiking voor de beginnerscursus bijenteeelt.Namens de vereniging willen wij iedereen feliciteren die geslaagd zijn voor hun beginnersdiploma en de docenten bedanken voor hun vakkundigheid voor deze cursus.

 

2019

Aan de foto zijn géén rechten verbonden

 

De voorzitter van imkervereniging Liemers heeft aan achttien cursisten het basisdiploma imkeren uitgereikt.

 

Namen bij de foto:Achterste rij staand van links naar rechts:Louis Janssen (docent) – John van Londen – Hans van de Pol – Servaes Huvenaars – Arjan de Kreek – Yvonne van Dijk – Jannet Bergman – Pia Alewijnse – Roy Hars – Gerianne van Ravels – Renske Boot – Roderick de Vries – Thijs Bos

Voorste rij:Piet van Schaik (docent) – Eddie Roelofs – Lucine van Dams – Adrie Peters – Dolinda van Londen – Marc Hendriks – Trudy Overkamp – Paul Holterman (docent)

Niet op de foto maar wel geslaagd: Jos van der Heijden – Britte van die – Boaz van Die – Judith Keuper – Michelle Wijngaarde – Michel van der Wagt – Pauline van Splunter – Nel van Splunter – Wilco Calligaro – Sigrid Schrauwen

 

Dit gebeurde tijdens een gezellig samenzijn in Groessen. In totaal zijn er achtentwintig nieuwe imkers bij gekomen.

 

Het is verheugend te zien dat er steeds weer belangstelling is voor de hobby bijen houden. Het is een hobby waarin je heel dicht bij de natuur staat. Het is ontzettend boeiend om een actief bijenvolk aan de gang te zien. De werksters vliegen af en aan met stuifmeel en nectar. Het stuifmeel is voor de jonge bijen en de nectar (honing) is voor een deel voor de imker. Met hun activiteiten zorgen de bijen er voor dat bloemen bestoven worden en daarna vrucht kunnen zetten. Wij als consumerende mensen maken hier dankbaar gebruik van. Door de activiteiten van insecten, o.a. van bijen, kunnen we een veelheid aan groenten en vruchten eten.

Contactgegevens

Naam

Westervoort

Straat en huisnummer

Kloosterdreef 9

Plaats

Westervoort

Provincie

Gelderland

Email adres

jmeskes@euronet.nl

Telefoonnummer

06-29008435

Contactinformatie

Zwerm Aanmelden via

Jos Eskes: 06-29008435

Hans Polman: 0316-261720

Dick van Voorst: 06-22457575

Henk van Houten: 026-3113135

jmeskes@euronet.nl