Bekijk profiel

Contactgegevens

Provincie

Groningen

Email adres

secretaris@bijengroningen.nl

Telefoonnummer

06-10070650

Contactinformatie

Secretaris:

Peter van Zoest

06-10070650

secretaris@bijengroningen.nl

Bestuur

Het bestuur van de vereniging bestaat momenteel uit:

Voorzitter:Jetze Dijkstra, Aduard, 050-4032208 / dijkstraaduard@hetnet.nl

Secretaris:Peter van Zoest, 06-10070650

Penningmeester: Jetske van Slooten

Overige leden (in willekeurige volgorde): JohannaFrank Boersma; 06 57776033, Michiel Hazeveld; 06-43802870, Bart van Egteren; 050-5770533

Webmaster: Miena Drent, info@bijengroningen.nl

Activiteiten

Activiteiten

Verbouwing – uitbreiding bijenstal Stadspark:

Er wordt hard gewerkt aan de uitbreiding van de bijenstal in het Stadspark.

Nieuws

Nieuws

Vergaderingen 2022 – 2023
Ledenvergadering van onze vereniging NBV afd. Groningen

De vergaderingen / bijeenkomsten van de afdeling Groningen worden gehouden in de “Oude Drogisterij” op het adres:Lage der Aa 49718 BJ te Groningen

Aanvang 19.30 uur

oudedrogisterij

Op dit moment zijn er geen vergaderingen gepland:

 

Bijenzwerm melden

Bijenhouders/imkers doen er alles aan om het zwermen van hun bijen te voorkomen, maar helaas lukt het niet altijd om deze natuurlijke drang van hun bijen in toom te houden.

Foto Bauke Woudstra

In of rond de stad Groningen

Als U wordt geconfronteerd met een bijenzwerm in Groningen (stad of directe omgeving) dan willen we die graag vangen om ze in een bijenkast op te nemen. Dat voorkomt ook dat ze overlast gaan vormen op een plek die niet geschikt is voor een bijenvolk. U kunt contact opnemen met onze vereniging en wel een van de navolgende imkers:

Stad Groningen:

— Beijum: Marjolein de Jong, tel. 06 28178527.
— Reitdiep/Dorkwerd: Jan Schuitema, tel. 050 577 32 70;
— Hoogkerk-Buitenhof Bruilwering: Johanna en Frank Perton, 050-5254288 of 06-14936438 ;
— Helpman/Haren: Richard Schriek, tel. 06 11 00 54 41;
— Lewenborg: Gabe Bosma, tel. 06 40 70 87 84;
— Lewenborg: Sienie Pijper, tel. 06 52 07 54 45;
— GroningenStadsimker  Bart van Egteren tel. 050 577 05 33 of 06 19 84 15 51
— Hoogkerk/Den Horn: Frank Broersma, tel. 06 57 77 60 33;

Omgeving:
— Aduard: Jetze Dijkstra, tel. 050 403 22 08;
— Garnwerd: Hein Zeevalking, tel. 0594 62 17 16
— Zuidhorn: Peter van Zoest, tel. 06 10 07 06 50

Buiten het werkgebied van onze vereniging

Bevindt de zwerm zich niet in ons werkgebied, dan kunt U via de volgende link zoeken naar een imker bij U in de buurt: https://www.bijenhouders.nl/afdelingen/groningen

Een bijenzwerm is de geboorte van een nieuw bijenvolk

In een natuurlijke situatie vermeerderen bijenvolken zich in voorjaar en zomer door middel van zwermen. Het vertrekken of aankomen van zo’n zwerm is een indrukwekkend natuurverschijnsel om mee te maken.

Foto: Bouke Woudstra

Een deel van het bijenvolk verlaat zijn woning samen met een koningin en gaat op zoek naar een nieuw onderkomen. Voordat ze dat hebben gevonden maakt de zwerm vaak een tussenstop en vormt een tros aan een boom, huis of ander voorwerp. Daar blijven ze een paar uur tot soms een paar dagen hangen. Vandaar gaan dan zogenaamde “zoekbijen” op zoek naar een nieuw onderkomen en als die een geschikte plek hebben gevonden, verlaat de zwerm haar tijdelijke plek en verhuist naar dat nieuwe onderkomen.

 

Foto: Bouke Woudstra

Bijentuin

Leden die geen eigen plek hebben om hun bijenvolken te plaatsen kunnen gebruik maken van bijentuinen waarover de vereniging kan beschikken. De belangrijkste bijentuin bevindt zich aan de rand van het Stadspark in de stad Groningen en is bereikbaar vanaf de Peizerweg.

Voor het gebruik van de bijenstal is een regelement opgesteld, welke op de jaarvergadering van 2018 vastgesteld. Klik hier om het regelement te openen.

Bijentuin Stadspark

Bijenstand foto Bauke Woudstra

Bijenstal Stadspark

Bijenstal Stadspark

Algemeen

Naam

Groningen

Algemene beschrijving

Bijen houden in de stad Groningen en omgeving
Foto: Bouke Woudstra

De bijenhoudersvereniging Groningen e.o. werd opgericht in 1908 en herdacht haar 100-jarig bestaan in 2009 met een drukbezochte manifestatie in het tuincentrum Tuinland te Groningen.

De vereniging is een subvereniging van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV) en is ingeschreven in het Verenigingenregister bij de Kamer van Koophandel te Groningen.

De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de bijenteelt ondermeer door:- het verbreiden van kennis- het geven van voorlichting- het geven van cursussen

De vereniging heeft momenteel 50 leden en 8 gastleden. Gastleden zijn leden die lid zijn van een andere subvereniging van de NBV. De leden komen een aantal keren per jaar bij elkaar om over hun hobby te praten en ervaringen uit te wisselen.

BIJENZWERM melden

Stertselen