Bekijk profiel

Bijenzwerm

Bijenzwermmelding

Zwerm melden in de omgeving Etten-Leur? Op onze website staan de contactgegevens van onze imkers!

Activiteiten

Activiteiten

De activiteiten

Basis Cursus Imkeren

Via de website van de NBV (nbv basiscursus imkeren) kan men zich aanmelden bij ons Gilde voor de Basiscursus imkeren. Je krijgt de kaart van Nederland te zien met ballonnetjes voor de locatie waar een cursus wordt gegeven.

Vlechten

In de wintermaanden organiseren we een cursus korfvlechten. De meest gebruikte materialen zijn : pijpe-strootje (buntgras), roggestro en soms ook wilg.

Educatie

Jaarlijks geven we les aan zo’n 300 schoolkinderen middels dia’s / film en demonstraties.

Bijpraten

Gewoonlijk organiseren we door he jaar heen  bijeenkomsten in Ut Praotuis in Etten-Leur of bij onze voorzitter in de schuur. Hier wordt onder het genot van een kopje koffie- de ervaringen en eventuele problemen in een gemoedelijke sfeer besproken, wat zeker voor de beginnende imkers erg leerzaam is. In tegenstelling tot de bijen houden de imkers geen winterrust. Zij brengen het materiaal voor het komend seizoen op orde.

Cursussen

Basiscursus Imkeren

Algemene informatie over de vereniging

Algemeen

AFDELING: Het BijenGilde Etten-Leur e.o.
Onze vereniging

Bijenhouders vereniging Etten-Leur eo is een vereniging van imkers, voortgekomen uit het ‘Biegilde van Etten’ dat in 1670 officieel is ingeschreven. Vandaar dat wij terug zijn gegaan naar deze historische naam en nu  Bijengilde Etten-Leur e.o. heten. Bezoek de website http://www.bijengilde.nl

De bijenvereniging heeft over ledenaanwas niet te klagen. Ook afgelopen jaar is het ledental gegroeid. De vereniging telt nu 50 leden.  Overigens is het een misverstand dat bijenhouders alleen op het platteland te vinden zijn. Vijftig procent van onze imkers zit in en rond de grote steden. Sommige imkers reizen met hun volken naar verschillende drachtgebieden, anderen hebben een vaste standplaats, sommigen werken mee aan de bestuiving van gewassen in open en gesloten teelt.  Wij zijn  lid van de groep Kring De Baronie.

Ons Gilde werkt samen met Natuur verenigingen, boeren en tuinders en verschillende gemeentes om de biodiversiteit te verbeteren. Tevens zijn we een drijvende kracht achter het Bijencollectief West Brabant.

Het bestuur

Voorzitter: Henk Boot, tel: 06 30280783, email: voorzitter@bijengilde.nl

Secretaris: Johan Rommens, tel: 06 18726095, email: secretaris@bijengilde.nl

Penningmeester: Gaston Schul, tel: 06 23825858, email: penningmeester@bijengilde.nl

Webmaster: Susanne Vermeer, email: webmaster@bijengilde.nl

Bestuursleden: Ad Franken, Wim Rijnart, Rinus van de Riet

De Website van onze vereniging: http://www.bijengilde.nl

Contactgegevens

Naam

Etten-Leur

Straat en huisnummer

Hilsebaan 91

Postcode

4873 LH

Plaats

ETTEN-LEUR

Provincie

Noord-Brabant

Email adres

denhill@hetnet.nl

Website

http://www.bijengilde.nl

Telefoonnummer

0630280783

Contactinformatie

Dhr Henk Boot

Hilsebaan 91

4873 LH ETTEN-LEUR

076-5015102 of 0630280783

denhill@hetnet.nl