Bekijk profiel

Nieuws

Nieuws

HOPE XXL reikt bijenkasten uit aan jonge imkers uit Elspeet
Op zaterdag 20 april heeft HOPE XXL in Duiven twintig bijenkasten aan twintig jonge imkers uitgerijkt. De Nederlandse Bijenhoudersvereniging (NBV) en HOPE XXL willen hiermee een bijdrage leveren aan groei van de bijenpopulatie na de grote bijensterfte de laatste jaren.

De twintig imkers zijn aangesloten bij de NBV. Deze vereniging wil het houden van bijen in Nederland bevorderen en bijdragen aan het verbeteren van de leefomgeving voor bijen. Bijen bestuiven meer dan 70% van onze landbouwgewassen zoals fruit en groente. Ze zijn dus erg belangrijk voor het ecosysteem en voor de mens. 8 jeugdleden van bijenvereniging “De Blieë Bie” uit Elspeet zijn de gelukkige imker geworden die een kast in ontvangst mochten nemen.

HOPE XXL ontwikkelt met jongeren wereldwijd een nieuwe visie op de toekomst, beschreven in de ‘Liemers List’. De komende jaren ontwikkelt HOPE XXL de wereldwijde Liemers List en presenteert deze aan de Verenigde Naties. Naast de reis richting de Verenigde Naties wil HOPE XXL ook in Nederland een duurzame samenleving bevorderen volgens de gedachte ‘think global, act local’. HOPE XXL is vier jaar geleden begonnen in de Liemers.

8 jeugdleden krijgen een bijenkast van HopeXXL

Namen op de foto van links naar rechts:
Magreet van Ramshorst, Bert van de Brink, Jaap de Ruiter, Geurt van Lagen, Jelle van de Kolk, Berthel Woudenberg, jurriën Engberts en Jelle van den Brink

overige foto`s staan in het fotoalbum op de site

Elspeetse jeugdimkers naar IMYB

Twee jeugdleden De Blieë Bie naar IMYB

27-05-2014 00:00 VAN DE REDACTIE0 reacties

Share on facebookShare on twitterShare on emailShare on printMore Sharing Services0

ELSPEET – De Elspeetse bijenvereniging De Blieë Bie mag ook die jaar twee leden afvaardigen naar de International Meeting of Young Beekeepers (IMYB) 2014, in de imkersschool van Pszczela Wola, in Polen. Deze twee jeugdleden, Jurriën Engberts 2e en Margreeth van Ramshorst, 3e op het NK. Hier gaan zij strijden met deelnemers uit 25 andere landen om de titel Het programma op 5, 6 en 7 juni in Polen zal bestaan uit wedstrijdonderdelen vergelijkbaar met de nationale versie van het IMYB. Denk aan praktische vaardigheden in het werken met bijen, en kennistoetsen op het gebied van drachtplanten, zaden herkennen, imkergereedschappen en enkele theoretische onderdelen.

Nederland 5e geworden op International Meeting of Young Beekeepers (IMYB) 2013, Munchen,

Duitsland

De Drie Nederlandse Jeugdimkers zijn als team 5e geworden op de International Meeting of Young Beekeepers (IMYB), van 20/ 23 juni in Munchen, Duitsland. Jaap, Harrold en Jelle van harte gefeliciteerd namens bijenvereniging “De Blieë Bie” Elspeet.

verdere info volgd nog.

Alle teams IMYB 2013

Jaap de Ruiter beste jeugdimker van Nederland

ELSPEET/NUNSPEET – Wouter van Bronswijk is met zijn jeugdleden van de Elspeetse bijenvereniging “De Blieë Bie” naar het Bijenhuis in Wageningen geweest voor de selectie dag: International Meeting of Young Beekeepers (IMYB). De drie beste jonge imkers (nog geen 16 jaar voor 1 januari 2013) mochten daar strijden om te beslissen wie van hen door zou gaan naar de finaledagen in Duitsland. Jaap de Ruiter uit Elspeet en lid van “De Blieë Bie” is 1e geworden tijdens de landelijke bijenwedstrijd in Wageningen.Dat Wouter ze goed voorbereidt had, middels wekenlange durende winterlessen en opleiding, bleek ook uit de verdere uitslag. “De Blieë Bie” heeft alle drie de plekken verovert in het Nederlands team. Jelle van de Brink (Jelle nam vorig jaar ook al deel aan het IMYB) en Hèrald van Ark werden 2e en 3e tijdens deze selectie dag. Het feest voor “De Blieë Bie” werd zo helemaal compleet. Zij gaan gezamenlijk als Nederlands team eind juni naar Duitsland en doen mee aan deze internationale wedstrijd. Van 20 tot en met 23 juni wordt in Münster (Duitsland) de 4e International Meeting of Young Beekeepers (IMYB) gehouden. Tijdens deze happening met deelnemende teams uit meer dan 20 landen zal Nederland dit jaar worden vertegenwoordigd door 3 jonge imkers, maar wel allen lid van de Blieë Bie. Een fantastisch resultaat voor de Elspeetse bijenvereniging: De Blieë Bie. Het Jeugdjournaal van de NOS (uitzending 19.45 uur op 11 Mei) was erbij om het bijenhouden te promoten. Het programma in Münster zal bestaan uit wedstrijdonderdelen vergelijkbaar met de nationale versie van het IMYB. Denk aan praktische vaardigheden in het werken met bijen, en kennistoetsen op het gebied van drachtplanten, imkergereedschappen en enkele theoretische onderdelen. Het succes voor de bijenvereniging van Elspeet onder aanvoering van Wouter van Bronswijk geeft wel een trots gevoel. En waar ze eindigen in Duitsland, de jonge imkers hebben geen idee maar ze zetten Elspeet wel op de kaart met hun bijenvereniging. ,,En we zullen er vol voor gaan”, is de strijdvaardige uitspraak van Jaap de Ruiter. JeugdbeleidDe wedstrijd is georganiseerd om kinderen enthousiast te maken om bijen te houden. De laatste jaren is de bij veel in het nieuws. Wouter zal dan ook in de aankomende weken deze drie jonge imkers nog verder bijspijkeren in de diverse onderdelen. Het actieve jeugdbeleid van de Blieë Bie blijkt zeer succesvol want geen vereniging in Nederland heeft zoveel jeugd. De Blieë Bie gaat sinds enkele jaren langs de basisscholen in Elspeet om jeugd enthousiast te maken voor de hobby van imker. Daarnaast leidden ze de jeugd op en belonen ze haar jeugdleden met een eigen bijenvolk als de theorie en praktijk met succes worden afgerond. Wat betreft de kansen die het NL-team in juni heeft is Bronswijk niet pessimistisch maar de jeugd in Oosterrijk en Tsjechië krijgen op de basisschool alle imkerinformatie al automatisch voorgeschoteld, dus die zijn wel in het voordeel. Maar het gaat vooral om het meedoen want daar leer je heel veel van!

De drie beste imkers van Nederland

Jeugdleden De Blieë Bie uit Elspeet winnaar selectiewedstrijd IMYB 2013

Van 20 t/m 23 juni wordt in Münster (Duitsland) voor de vierde keer de International Meeting of Youg Beekeepers (IMYB) georganiseerd. Om te bepalen welke 12 tot 16 jarige imkers Nederland mogen gaan vertegenwoordigen is op zaterdag 11 mei in Wageningen een selectiedag gehouden. Deelnemers moesten hun kennis en kunde laten zien op onderdelen als drachtplanten, imkergereedschappen, anatomie, algemene theorie en honingsoorten en –kwaliteit. Daarnaast was er een praktijkgedeelte, waarbij het NOS Jeugdjournaal een item opnam.

De onderdelen van de selectiedag waren dit jaar Praktijk (beoordeling op theoretische kennis en praktische vaardigheden), Theorie (Elektronenmicroscopie en Algemeen), Honingsoorten en –kwaliteit, Drachtplanten herkennen, Drachtplantenzaden herkennen en Imkergereedschappen sorteren. De grootste verschillen in scores vielen dit jaar op het onderdeel Honingsoorten en Honingkwaliteit, waar de scores uiteenliepen van 4 tot 14 punten (van de maximaal 20 te behalen).

Uiteindelijk bleken de leden van de jeugdimkergroep van Wouter van Bronswijk van NBV-afdeling ‘De Blieë Bie’ uit Elspeet de grote overwinnaars, door de gehele top-3 voor hun rekening te nemen.  Jaap de Ruiter (14), Jelle van de Brink (15) en Hèrald van Ark (14) zullen Nederland in Münster vertegenwoordigen.

 De hoofdgedachte achter het evenement is om aandacht te vragen voor de opleiding van met name, jonge imkers. Het vergrijzen van de imkergemeenschap speelt in heel Europa, en internationale aandacht en samenwerking tussen imkerscholen en aanverwante opleidingen kan de aanwas van jonge imkers stimuleren.

Succesvolle IMYB-selectiedag voor afdeling De Blieë Bie

Algemene informatie over de vereniging

Algemeen

AFDELING: Elspeet De Blieë Bie
Nederlandse imkerjeugd 6e op zesde IMYB

 De zesde International Meeting of Young Beekeepers (IMYB) werd dit jaar georganiseerd in en door Slowakije. Mede dankzij een financiele bijdrage van de NBV was er ook dit jaar weer een Nederlands team present. Het 6e treffen vond plaats  van 9 tot en met 12 juli op de imkerschool in Banská Bystrica. Teun de JongJurriën Engberts en Pieter Knops (foto voorste rij vlnr) verdedigden de Nederlandse eer onder begeleiding van Leon Gütz en Baldi Dekker (achterste rij vlnr). Aan dit jaarlijkse evenement doen jonge imkers van 12 – 16 jaar mee: dit jaar uit 20 landen. Kennis en ervaring uitwisselen staat voorop.

 

Leuke en leerzame discussies

Een van de doelen van de IMYB is het van elkaar leren omtrent de dagelijkse imkerpraktijk. Dit is niet telkens alleen voor de jonge deelnemers, maar ook voor de begeleiders zeer leerzaam. Waar imkers in Nederland al vele ideeën en meningen hebben omtrent de ‘juiste’ wijze van handelen, internationaal is dat natuurlijk helemaal een feest! Veel interessante discussies dus ook dit jaar, waarbij de inbreng op basis van ‘s-lands wijs, ‘s-lands eer de verschillende inzichten tot vele goede dan wel foute antwoorden en handelingen leidt.

Resultaten

De landenteams op de IMYB bestaan uit maximaal 3 jonge imkers, en jaarlijks is er zowel een landen- als een individueel klassement. Nadat Slowakije vele jaren altijd nèt naast een podiumplaats greep ging het deze keer als organiserend land voor hen wel goed met een 2e plaats in de landencompetitie. Of hier sprake was van een thuisvoordeel is niet helemaal duidelijk – in elk geval waren organisatie van het evenement en de deelname van het Slowaakse team keurig netjes volledig van elkaar gescheiden.Volkomen terecht op de eerste plaats eindigde het land met de meeste jonge imkers in opleiding (circa 1500), met de meeste deelnemers (circa 800) aan de regionale voorronden, en met de langste traditie op het gebied van het organiseren van dergelijke competities (ruim 15 jaar), Tsjechië.

De eerste 3 plaatsen in het individuele klassement gingen naar Tsjechië, Moldavië en Duitsland. Onze Nederlandse jongens bleken overigens goed mee te kunnen in dit internationale geweld: Pieter en Jurriën werden in het individuele klassement gezamenlijk gedeeld 14e, en Teun werd gedeeld 19e op een totaal van 57 deelnemers. Uiteindelijk leidde dit tot een keurige 6e plaats voor Nederland in het klassement met in totaal 20 landen.

 

Contactgegevens

Naam

Elspeet

Plaats

Elspeet

Provincie

Gelderland

Email adres

secretariaatblieebie@ingwio.nl

Website

http://www.bijenverenigingelspeet.nl

Contactinformatie

E. Engberts

Secretaris Bijenvereniging “De Blieë Bie” Elspeet

Site beheerder: Leonard van den Brink

secretariaatblieebie@ingwio.nl

 

Facebook link: xn--bijenvereniging%20elspeet%20blie%20bie-6md