Bekijk profiel

Bijenzwerm

Bijenzwermmelding

Bijenzwermen

Hebt u een bijenzwerm in uw tuin of directe omgeving? Dit is geen reden voor paniek! U kunt het best op enige afstand blijven en rustig kijken. Na ongeveer 15 minuten zullen de bijen rustiger worden en aan een tros gaan zitten. Deze bijen steken niet. Zij hebben voldoende voedsel meegenomen voor de eerste dagen. Dit maakt hun lijfjes zwaar. Over bijenzwermen is veel te vertellen. Het komt erop neer dat de koningin heeft besloten om met een stel werksters een beter onderkomen te vinden. Samen noemen we dit een zwerm. Wilt u meer weten over een bijenzwerm? BijenzwermenImkers zijn blij met een zwerm en halen deze graag bij u op.Voor het vinden van een imker in de omgeving van Brummen kunt u bellen met:

Brummen:

  • Marian Gronouwe  06 107 113 43

Hall:

  • Rob Kraaijeveld  06 496 762 12

Zutphen en omgeving:

  • Alexander Bruijnes  06 551 131 09

 

Nieuws

Nieuws

Rob verdelgde wespennest en heeft nu spijt.

Lees meer over de Wespenambassadeurs van Brummen.

franse-wesp

 

Algemene informatie over de vereniging

Algemeen

‘De Biejenschoer’

Brummen en omgeving is een groen en bloemrijk gebied. Een rijk drachtgebied voor onze bijen. In onze gemeente zijn dan ook meerdere bijenhouders actief. Onze afdeling heeft ruim 23 leden die zijn aangesloten bij de Nederlandse Bijenhouders Vereniging. Het Imkersgilde ‘De Biejenschoer’ heeft 16 leden, en er zijn 6 vrijwilligers die ons komen helpen met diverse aktiviteiten.Momenteel zijn we druk in de weer om onze bijenstal zodanig in te richten dat we schoolklassen en andere groepen op een goede manier kunnen ontvangen. Daarvoor worden een ontvangstruimte, een honingslingerruimte, een keukentje en een toiletruimte gebouwd. Gelukkig is destijds gekozen voor een royale stal zodat er nu nog voldoende plaats overblijft voor de educatie. In een imkerpak de bijen van dichtbij bekijken blijft een boeiend hoogtepunt voor de bezoekers.De bijenweide die aansluit aan de stal begint meer en meer een bezienswaardig- heid te worden, met veel planten en veel plaats voor wilde bijen. Kunnen we laten zien dat de wilde en de honingbij naast elkaar kunnen leven op een betrekkelijk klein oppervlak. De bezoekers kunnen actief meedoen met een speurtocht naar wilde bijen en de zoekkaarten gebruiken die vorig jaar gekocht zijn. In de bijentuin willen we een ware bijenstad plaatsen met honderden woningen en met veel vragen verborgen in het bouwwerk. Een evaluatie van de speurtocht kan dan plaats vinden in de vertelhoek met vuurplaats.Het aanleggen en de promotie van het bijenlint is een bezigheid die we ons ter harte hebben genomen. In de bebouwde kom van Brummen zijn bloemweides ingezaaid tot veler tevredenheid. Het stimuleren van meer diversiteit in het buiten gebied staat nu ook op de agenda. In Hulshorst is enkele jaren een project gaande om meer graan te gaan verbouwen, in de randen worden dan akkeronkruiden gezaaid voor de bestuivende insecten. Er is een excursie gepland met belangstellenden om te zien of we in Brummen iets dergelijks kunnen opzetten.Als kleine vereniging werken we op vele manieren om financieel meer armslag te krijgen. De kosten lopen zo hoog op dat we alle energie nodig hebben om de verbouw van de stal rond te krijgen .De gemeente Brummen kent een Licht op Groen fonds die diversiteit in de natuur stimuleert. Daarnaast doen we een beroep op het coöperatiefonds van de Rabobank Graafschap-Noord en het Oranje fonds. Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft reeds een partiële toezegging gedaan. We hopen dit jaar de insectenstad, vertelhoek met vuurplaats en een bloemzaadvoorraad te kunnen realiseren.

In onze jaarlijkse verenigingsactiviteiten hebben we structuur aangebracht door zoveel mogelijk de donderdagavond als clubavond in te plannen. Van mei tot september is er begeleiding op de stal en gelegenheid tot bijpraten. Vergaderingen vinden plaats op de donderdagavond. In oktober en november is de strovlecht- en stoelmatcursus op donderdagavond (van 19.30 tot 21.30 uur).

 

Het Imkersgilde ‘De Biejenschoer’

De imkersvereniging Brummen staat ook open voor een lidmaatschap van het Imkersgilde ‘De Biejenschoer’. Leden van het gilde zijn betrokken bij de plaatselijke activiteiten binnen onze vereniging/gilde en mogen gebruik maken van onze voorzieningen. Vaak starten aspirant imkers in het gilde om kennis te maken met het imkeren. Ook als imkers stoppen met actief imkeren ondersteunen zij veelal onze vereniging door lid te worden van het gilde. Maar ook diegenen die niet imkeren, maar ons willen ondersteunen en op de hoogte willen blijven van onze activiteiten, kunnen lid worden van het Gilde. Zij ontvangen alle mailberichten en worden ook uitgenodigd voor festiviteiten en aktiviteiten zoals het verrichten van werkzaamheden in de bijentuin. Ook kunt u zich als vrijwilliger binden aan onze club als u geen belangstelling heeft om zelf met bijen bezig te zijn, maar het leuk en belangrijk vindt om de bijen door een moeilijke periode heen te helpen. Zo hebben we zes mensen aan de ledenlijst gekoppeld die geen lid zijn maar regelmatig dingen doen voor het Gilde. Het loopt uiteen van hooigras maaien in de boomgaard tot het maken van onze website. Ook de vrijwilliger wordt uitgenodigd voor alle festiviteiten.

 

Drachtplantenboek van onze vereniging!

In het kader van het project ‘Bee Blie in Brummen’ heeft onze imkersvereniging een bijzonder boekje uitgebracht, getiteld ‘Bloemen voor bijen’. Het bevat 250(!) foto’s van drachtplanten en een schat van informatie over bijen en bijenplanten. Wilt u uw tuin omtoveren in een paradijs voor bijen, vlinders en andere bestuivende insecten dan is dit boekje een onmisbaar hulpmidddel.

U kunt het informatieve drachtplanten en bijenboek bestellen door   € 5.00 (inclusief verzend- en afhandelingskosten) over te maken op bankrekening NL11RABO0134566114 t.n.v. imkersvereniging Brummen, met vermelding van het bezorgadres.

Voor meer informatie over onze vereniging zie onze website

Contactgegevens

Naam

BRUMMEN

Straat en huisnummer

p/a Meengatstraat 35

Postcode

6971 VD

Plaats

Brummen

Provincie

Gelderland

Email adres

secretaris@imkersverenigingbrummen.nl

Website

imkersverenigingbrummen.nl

Telefoonnummer

06 – 107 113 43

Contactinformatie

Secretariaat Imkersvereniging Brummen

p/a Meengatstraat 35

6971 VD Brummen

Secretaris: Marian Gronouwe

Telefoon: 06 – 107 113 43

secretaris@imkersverenigingbrummen.nl