Bekijk profiel

Algemene informatie over de vereniging

Algemeen

Imkersvereniging Arnhem Velp e.o.
Wie zijn wij?

De Imkersvereniging Arnhem Velp e.o. is een afdeling van NBV ( Nederlandse Bijenhouders vereniging) te Wageningen. Met ruim 140 leden/donateurs zijn wij een grote imkervereniging binnen Nederland. Wij stellen ons als doel het bijenhouden in onze regio te bevorderen en de belangen van onze leden te behartigen.

Heeft u een zwerm, geef dit dan aan ons door, wij komen de zwerm kosteloos ophalen. Wij hanteren een zwermapp om het zwermen centraal te kunnen scheppen. Bel hiervoor 06 48473573 om eenvoudig een zwerm melden via dit centrale nummer.

U kunt ook een SMS of WhatsApp sturen met daarin de locatie van de zwerm, mogelijk een korte beschrijving van de situatie en uw contact gegevens.

Onze imkers zijn actief in de gemeenten Arnhem, Rheden en Rozendaal.

Een voorbeeld van de belangenbehartiging is het volgende. Wij hebben binnen onze regio in 2010 overeenkomsten (convenanten) voor verbetering van drachtplanten met deze drie gemeenten kunnen sluiten. Hierin is afgesproken dat wij, gevraagd en ongevraagd, hierover adviseren ten aanzien van de gemeentelijke groenaanplant.

Daarnaast geven wij elk jaar een cursus voor beginnende imkers. Deze cursus gaat in januari / februari van start. In het eerste kwartaal zijn er vier theorie lessen, die gevolgd worden door twaalf praktijklessen in het tweede en derde kwartaal. Voor de theorie en het praktijkgedeelte worden afzonderlijke examens afgenomen. Tijdens de praktijkopleiding en na het behalen van het imkerdiploma worden de nieuwe imkers desgevraagd begeleid door een mentor.

De bijenkasten van onze imkers staan meestal in hun eigen omgeving. Tevens beschikt de vereniging over een aantal bijenstallen, die te bezoeken zijn. Heeft u interesse kijk dan op onze activiteiten agenda welke activiteiten er worden georganiseerd door de imkersvereniging. Lezingen over bijen aan groepen belangstellenden kunnen op verzoek worden gegeven. Voor scholen zijn er mogelijkheden om na afspraak een klassikaal bezoek te brengen aan een bijenstal van de vereniging.

Ook kunt u een imker uitnodigen op school voor een les over bijen.

Wij willen ook bemiddelen bij het vinden van geschikte opstelplaatsen voor de bijenkasten van de (nieuwe) imkers.

In het imkerseizoen dat van maart t/m eind september loopt, houden wij elke laatse zaterdagmorgen van de maand een zogeheten BIJ-praatochtend in de bijenstal op Heuven te Rheden. Deze BIJeenkomst is bedoeld om elkaar BIJ te praten over alles wat ons als imkers zoal bezig houdt. En heeft een hoog leergehalte maar dan vooral praktisch gericht. Koffie/thee met een koek maakt dat deze BIJeenkomsten goed bezocht zijn: wees welkom dus!

Contactgegevens

Naam

Arnhem/Velp

Straat en huisnummer

Talingsingel 27

Postcode

6883 CT

Plaats

Velp

Provincie

Gelderland

Email adres

Secretaris@debijenstal.nl

Website

http://www.debijenstal.nl

Telefoonnummer

0639234377

Contactinformatie

Secretaris:

Yorben van Aalten

Talingsingel 27

6883 CT Velp

0639234377

Secretaris@debijenstal.nl