Bekijk profiel

Bijenzwerm

Bijenzwermmelding

Heeft u overlast van een zwerm bijen in de omgeving van Almere of Zeewolde?
Onderneem dan zelf zeker geen actie maar bel de coördinator van de Imker Vereniging Zuid Flevoland, Dhr. Edy Super
op 06-10223694. Wij helpen u graag om de bijenzwerm op een natuurvriendelijke manier te vangen en te verwijderen.
De coördinator van IVZF zal u wat vragen stellen om te bepalen of het echt om een bij gaat en niet over een nest met met
wespen of hommels. Een mooie hulp daarbij zou kunnen zijn dat u een foto naar de coördinator stuurt.

Blijkt het inderdaad om een bijenzwerm te gaan dan zal de coördinator dit binnen de vereniging verder oppakken
waarna een imker contact met u zal opnemen. De Imker heeft natuurlijk wel uw adres en telefoonnummer nodig.
Daarnaast moet hij weten wat de positie van de zwerm is, zoals de hoogte en de plek.

 

Belangrijk om te weten:
Het is heel mooi dat u meedenkt om het leven van deze nuttige dieren te sparen. Het is helaas wel zo dat de imker  in de
gemeente Almere u € 7,50 voorrijkosten zal bereken, voor de gemeente Zeewolde is dit € 10,00.  Dit is ook van toepassing als
de zwerm niet bereikbaar blijkt of inmiddels is weggevlogen. Eventuele extra bijkomende kosten zal de imker ter plekke met
u afspreken.

 

Betreft de overlast een hommel of wespennest?
De IVZF vangt alleen honingbij-zwermen; geen andere insectenkolonies zoals wespen, hoornaars en/of hommels.
Hommels:
Hommels zijn niet agressief en komen net als bijen niet op zoetigheid of vlees af. Bovendien is de hommel, net als de honingbij,
een zeer nuttig dier. Wij adviseren u dan ook deze diertjes gewoon met rust te laten, zij zitten alleen het zomerseizoen in hun nest
en zullen het na de zomer met z’n allen verlaten.
Wespen:
Voor wespennesten adviseren wij een ongediertebestrijdingsdienst te bellen.

 

Imker vereniging Zuid-Flevoland functionarissen:
Voorzitter: Dhr. André Rusch
Secretaris-1: Dhr. Robert Asbeek Brusse
Secretaris-2:  Dhr. Jan Willem van der Hoek
Penningmeester: Mevr. Stevanie ter Horst
Tuinbeheerder Vaartsluisweg: Dhr. Rob Hermans
Tuinbeheerder Beginbos: Dhr. Edy Super

Nieuws

Nieuws

Zwermbank Imker Vereniging Zuid-Flevoland

 

Wat is een natuurzwerm?
Wanneer honingbijen de kans krijgen zich langs natuurlijke weg voort te planten, gaat het bijenvolk zwermen. Veel imkers voorkomen dit gedrag bij hun eigen volken; zij maken zogenaamde ‘kunstzwermen’ en vermeerderen zo hun bijenvolken. Maar er zijn ook imkers die de voorkeur geven aan een ‘natuurzwerm’. Vooral voor beginnende imkers is dit de ideale manier om aan een nieuw bijenvolk te komen.

 

Heeft u een zwerm bijen in de buurt?
Ieder jaar wordt onze Imker Vereniging Zuid-Flevoland (IVZF) gebeld door mensen die in Almere en Zeewolde (het gebied van onze NBV-afdeling) een zwerm hebben gezien. Honingbijen hebben een geringe kans om in het Nederlandse klimaat in het wild te kunnen overleven. Als IVZF nemen wij onze verantwoordelijkheid met betrekking tot het bijenwelzijn en wij vangen daarom deze zwermen.

 

Wat doet het IVZF met de gevangen zwerm?
Sinds het voorjaar van 2019 hebben wij hiervoor een proces in het leven geroepen, waarmee wij niet enkel de gemelde zwermen vangen; maar ook onze leden blij kunnen maken met een natuurzwerm. Wij noemen dit proces/mechanisme de Zwermbank.
In het geval u een bijenzwerm hebt gezien, kunt u onze zwerm-coördinator bellen:

  • Dhr. Edy Super (06-10223694)

Deze zal eerst met u constateren of het inderdaad een bijenzwerm betreft. Het helpt daarbij enorm als u een foto heeft gemaakt. Vervolgens zullen zij uw gegevens noteren, de exacte locatie van de zwerm en andere informatie die van belang kan zijn. De coördinator zorgt er voor dat er een imker komt die de zwerm komt ‘scheppen’. Deze schepper neemt daarover nog met u contact op.

 

Zijn er kosten verbonden aan het weghalen van de bijenzwerm?

Om de reiskosten van de imker enigszins te gemoed te komen vraagt deze € 7,50 voorrijkosten in de regio Almere en € 10,00 voor Zeewolde.  De IKVZ is een vrijwilligersorganisatie, wij rekenen geen kosten maar elke bijdrage aan de verenging voor het weghalen van de zwerm wordt door ons gewaardeerd.

De gevraagde bijdrage is geheel op vrijwillige basis. Uiteraard maakt het een verschil of de zwerm bij u  in de eigen tuin hangt, of in het openbaar groen. Als IVZF nemen wij onze verantwoordelijkheid t.o.v. het bijenwelzijn; dat staat altijd voorop. Wij vragen de gemeente Almere en Zeewolde aan het eind van het seizoen om een bijdrage voor zwermen gevangen in het openbaar groen.

 

Wat kan je doen aan hommels, hoornaars en wespennesten?

Het IVZF vangt alleen honingbij-zwermen, geen andere insectenkolonies. Voor bijvoorbeeld wespennesten adviseren wij een ongediertebestrijdingsdienst te bellen. Hommels zijn, net als de bijen, zeer nuttige dieren en zeker niet agressief zoals wespen. Als je zo een hommelnest met rust laat, zal je geen hinder van ze ondervinden want deze beestjes komen niet op eten af en hebben alleen maar interesse in bloemen en fruit.  De hommels zijn slechts het zomerseizoen bij u te gast en verlaten het nest na de zomer.

Algemene informatie over de vereniging

Algemeen

Wat moet ik doen om imker te worden?
Voordat je bijen gaat houden is het essentieel dat je daar dan eerst een cursus voor volgt. Dit is dan een basiscursus hobby bijenhouden.
De basiscursus Bijenhouden wordt momenteel niet door de IVZF gegeven. Heb je daar wel behoefte aan, neem dan contact op met de NBV.
Zij kunnen dan voor je kijken bij welke zuster imker-vereniging de cursus wel wordt gegeven.

 

Hoe kan je lid worden van de Imker Vereniging Zuid-flevoland?

De IVKZ heeft in Almere het beheer over twee locaties, deze zijn gelegen in het Beginbos in Almere Haven en aan de Vaartsluisweg
in Almere Buiten. Het allermooist is natuurlijk dat je op één van de locaties een plekje kunt krijgen.  Hiervoor is het wel verplicht dat
je eerst een basiscursus hebt gedaan die is goedgekeurd door de NBV en lid te worden van de NBV.

 

Je hebt je imker basis diploma en wat nu?
Bezit je dit diploma, dan neem je contact op met de IVZF. Wij plaatsen je vervolgens op een wachtlijst voor een plekje op het Beginbos
of de Vaartsluisweg en zodra er een plekje vrij komt, kom je in aanmerking voor een tuintje.  Daar komt dan wel de jaarlijkse huurprijs
van € 35,00 en € 50,00 borg bij.

 

Wat wordt er van je verwacht als je lid bent?

Uiteraard dat je goed voor je bijen zorgt. Het uitgangspunt van onze vereniging is het hobby bijenhouden, niet het ‘uitmelken’ van de bijen.
Er zijn daarom voorschriften over hoeveel kasten je maximaal op je tuin mag hebben gedurende het seizoen en hoeveel kasten je mag laten
overwinteren. Bovendien is het zaak dat je de bijen in de winter goed ‘bijvoert’. Dit om te voorkomen dat ze honger krijgen en vervolgens uit
nood de kasten van je mede imkers gaan leegroven.
Daarnaast wordt er van je verwacht dat je minimaal twee keer per jaar meedoet aan het algemeen onderhoud van de locatie.

 

Contactgegevens

Naam

Almere

Plaats

Almere

Provincie

Flevoland

Email adres

infoivzf@gmail.com

Telefoonnummer

06-10223694

Contactinformatie

Heeft u een ZWERM bijen in uw omgeving, leest u dan eerst even de informatie bovenaan deze pagina onder het topic bijenzwermmelding.

 

Functionarissen IVZF:
Voorzitter:  Dhr. André Rusch
Secretaris-1: Dhr. Robert Asbeek Brusse
Secretaris-2: Dhr. Jan Willem van der Hoek
Penningmeester: Mevr. Stevanie ter Horst
Tuinbeheerder Vaartsluisweg: Dhr. Rob Hermans
Tuinbeheerder Beginbos: Dhr. Edy Super
Bijenzwerm coördinator: Dhr. Edy Super 06-10223694

 

Email: infoivzf@gmail.com

 

Facebook pagina: Imker Vereniging Zuid Flevoland | Facebook