Bekijk profiel

Nieuws

Nieuws

Zwermbank Imker Vereniging Zuid-Flevoland

Wanneer honingbijen de kans krijgen zich langs natuurlijke weg voort te planten, gaat het bijenvolk zwermen. Veel imkers voorkomen dit gedrag bij hun eigen volken; zij maken zogenaamde ‘kunstzwermen’, en vermeerderen zo hun bijenvolken.

Maar er zijn ook imkers die de voorkeur geven aan een ‘natuurzwerm’. Vooral voor beginnende imkers is dit de ideale manier om aan een nieuw bijenvolk te komen.

Ieder jaar wordt onze Imker Vereniging Zuid-Flevoland (IVZF) gebeld door mensen die in Almere en Zeewolde (het gebied van onze NBV-afdeling) een zwerm hebben gezien. Honingbijen hebben een geringe kans, in het Nederlandse klimaat, in het wild te kunnen overleven. Als IVZF nemen wij onze verantwoordelijkheid met betrekking tot het bijenwelzijn, en wij vangen daarom deze zwermen.

Sinds het voorjaar van 2019 hebben wij hiervoor een proces in het leven geroepen, waarmee wij niet enkel de gemelde zwermen vangen; maar ook onze leden blij kunnen maken met een natuurzwerm. Wij noemen dit proces/mechanisme de Zwermbank.

In het geval u een bijenzwerm hebt gezien, kunt u één van onze coördinatoren bellen:

  • Bert Burgers: ( 06- 526.97.218)

Zij zullen eerst met u constateren of het inderdaad een bijenzwerm betreft*. Het helpt daarbij enorm als u een foto heeft gemaakt. Vervolgens zullen zij uw gegevens noteren, de exacte locatie van de zwerm en andere informatie die van belang kan zijn. De coördinator zorgt er voor dat er een imker komt die de zwerm komt ‘scheppen’. Deze schepper neemt daarover nog met u contact op.

Een bijdrage** voor het weghalen van de zwerm wordt door ons gewaardeerd; wij zijn tenslotte een vrijwilligersorganisatie.

* De IVZF vangt alleen honingbij-zwermen; geen andere insectenkolonies. Voor bijvoorbeeld wespennesten adviseren wij een ongediertebestrijdingsdienst te bellen.

** De gevraagde bijdrage is geheel op vrijwillige basis. Uiteraard maakt het een verschil of de zwerm bij u  in de eigen tuin hangt, of in het openbaar groen. Als IVZF nemen wij onze verantwoordelijkheid t.o.v. het bijenwelzijn; dat staat altijd voorop. Wij vragen de gemeente Almere en Zeewolde aan het eind van het seizoen om een bijdrage voor zwermen gevangen in het openbaar groen.

Algemene informatie over de vereniging

Algemeen

Ook imker worden? U kunt zich inschrijven voor de basiscursus 2020!

De IVZF Basiscursus Bijenhouden 2019 is begin dit jaar van start gegaan in Almere.

Maar u kunt zich nu inschrijven voor een plekje in de cursus van 2020 via  https://www.bijenhouders.nl/cursussen/basiscursus/r9qyG2QNcV#info.

Contactgegevens

Naam

Almere

Plaats

Almere

Provincie

Flevoland

Email adres

infoivzf@gmail.com

Telefoonnummer

06-52697218

Contactinformatie

Heeft u een ZWERM bijen in uw omgeving? Bel dan één van onze zwermcoördinatoren!!!!Bert Burgers: 06-52697218Voor alle andere zaken kunt u contact opnemen met één van onze bestuursleden.Voorzitter: vacantSecretaris: vacantPenningmeester: Stevanie ter HorstTuinbeheerder Vaartsluisweg: Rob HermansTuinbeheerder Beginbos: Edy Super
infoivzf@gmail.com

Facebook pagina: Imker Vereniging Zuid Flevoland | Facebook