Sprekerlijst NBV

Overzicht van personen die hebben aangegeven in dit overzicht genoemd te willen worden.

 

Nico van den Boomen, Hertenkampstraat 24, 5731 JC  Mierlo, e nicovandenboomen@onsbrabantnet.nl

Vraag geheel vrijblijvend mijn informatieve programma met foto’s aan. (PDF)
Ik imker 36 jaar en werk nu met 25 tot 30 volken. Ik noem mijzelf ‘honingimker’ en ‘koninginnenteler’ en probeer iets ‘toe-te-voegen’. Zolang ik imker, doe ik aan een vorm van selectie. KI maakt hiervan deel uit. Mijn voordrachten zijn beeldverslagen in PowerPoint. Alle beeldmateriaal is door mijzelf gemaakt op basis van mijn waarnemingen en visie welke mede wordt ondersteund door wetenschappelijke kennis. Een lezing duurt 1 à 2 uur. Dit is bespreekbaar en kan worden toegespitst op uw programmathema, of wellicht nieuw worden gemaakt…

Huidige titels:

 • Mijn bedrijfsmethode met geïntegreerde varroabestrijding… (Nieuw)       
 • Wederopbouw (met als ondertitel: “Bijenhouden is timen.”)
 • 30 jaar koninginnenteelt ervaring
 • Mijn tuin (met als ondertitel: “Het kan ook anders...”)
 • De Klimaatwoning (met als ondertitel: “hoe gek kan een imker zijn?”

Voorwaarden:

 • Voorwaarden in mijn informatieve programma met foto’s, vrijblijvend aanvragen.
 • Honorering in onderling overleg, exclusief reiskosten.
 • Reiskosten € 10,- per reis-uur, met een minimum van één uur en € 0,20 per km.

 

Inez van den Broek, Dr H.C. Bosstraat 8, 3886 KB Garderen, t 0577 461258, m 06 53458048,  i www.geobiodynamica.org,  e hestiawerkt@gmail.com

Lezing met digitale beelden over de invloed van aardstralen, ondergrondse wateraders én zendmasten op mens en dier. Met name wespen en bijen komen in deze lezingen extra aan de orde. De plaats waar een bijenkorf het best geplaatst kan worden, wordt bepaald door de aanwezigheid van bepaalde aardstralen, die bijen gebruiken om op te navigeren!
Bepaalde planten en struiken doen het beter op bepaalde straling en meer interessants krijgt u tijdens de presentatie te horen.

Prijs in overleg, plus reiskostenvergoeding van en naar Garderen (Veluwe).

 

P. van Breugel, Plevierdonk 3, 5467 CT Veghel, t 0413-36 27 53,  e p.v.breugel@kpnmail.nl

Lezingen met digitale beelden, duur 2 uur met een pauze van 15 minuten.

 • 'Wilde bijen'
 • 'Liefdesleven der insecten' 
 • 'Nachtvlinders'
 • 'Wespen'
 • 'Hommels'
 • Betaling: basistarief €85,- + €12,50 voor elk reisuur, + €0,20 per km.
  Een laptop wordt meegebracht, de aanwezigheid van een beamer, scherm en projectietafel is gewenst maar ze kunnen eventueel ook meegebracht worden.

 

Barbara Cook, Dr. Kuyperstraat 24, 2211 BE Noordwijkerhout,  t 0252-37 05 69

Dia-lezing over de relatie tussen allerlei insecten en planten en insecten onderling. Uit een archief van 40.000 foto's en dia's stelt Barbara een lezing samen, ook erg leuk voor kinderen. Alle foto's zijn gemaakt van levende wezens, niets wordt gevangen maar er wordt gewacht tot de beestjes stil zitten in hun natuurlijke leefomgeving.
Condities nader overeen te komen.

 

Bijen@wur (voorheen PPO-Bijen/Ambrosiushoeve), Droevendaalsesteeg 1, 6708 PB Wageningen,

t 0317-48 12 79, f 0317-47 71 11, e bijen@wur.nl en i www.pri.wur.nl  
Door medewerkers van Bijen@wur worden lezingen gehouden over:

 • 'Varroa en bestrijding' (€155,-)
 • 'Varroa en wintersterfte' (€155,-)
 • 'Amerikaans vuilbroed' (€300,-)
 • 'De Kleine bijenkastkever, Aethina tumida'. (€300,-)

 

Mw. M.J. Duchateau, Vakgroep Bijenteeltonderzoek van de Rijksuniversiteit Utrecht, Centrumgebouw Noord,

Padualaan 14, De Uithof, 3584 CH Utrecht, t 030-25 33 084.
Privé: Tirol 56, 3524 KM Utrecht, t 030-28 93 854,
e M.J.H.M.Duchateau@bio.uu.nl
Onderwerpen en condities nader overeen te komen. Gespecialiseerd in hommels.

 

Stichting 'De Duurzame Bij', p/a Veerweg 91, 6703 CN Wageningen,
t 0317-41 19 75, e marleen.boerjan@planet.nl

Lezing over:
- Varroaresistentie, een duurzame oplossing en geen symptoombestrijding
- Selectie bij honingbijen en de uitvoering daarvan. 


Erkens, Roy, Leerstoelgroep Plantenecologie en Biodiversiteit, Wentgebouw, Sorbonnelaan 16, 3584 CA Utrecht,
t 030-25 36 845, e R.H.J.Erkens@uu.nl
Gespecialiseerd in evolutie van planten (en daarmee samenhangende onderwerpen als bestuiving, bevruchting etc.). 
Onderwerpen en conditites nader overeen te komen.


W. van Grasstek, Kloosterpad 4, 6871 CS Renkum, t 0317-31 71 80,
m 06-22 11 67 48 (07.30-17.00 uur), e wvangrasstek@planet.nl

 • Praktijk van het Biologisch-Dynamisch imkeren 
 • Imkeren in kasten zonder kunstraat.
 • Omschakeling van gangbaar imkeren naar biologisch imkeren, naar methoden die dichter bij de imme staan. 
 • Imkeren met de varroamijt zonder chemische bestrijding. 
 • De betekenis van de dar in het bijenvolk. 
 • Het belang van een eigen koningin voor het bijenvolk.
 • De laatste vier onderwerpen kunnen ook gecombineerd worden.

De duur van de lezingen ligt tussen de 2-2,5 uur.
De vergoeding van de kosten in overleg met de spreker. 

 

Dinja de Groot, De Bilt, m 06-41339367 of 06-40860586, e info@erfgoedimker.nl; w www.erfgoedimker.nl.

Lezingen over actuele onderwerpen betreffende bijen en bijenhouderij. Gespecialiseerd in o.a. natuurinclusief bijenhouden, bijengezondheid in relatie tot het biotoop, ethiek en groen erfgoed.

Onderwerp(en), duur en vergoeding in overleg met de spreker(s). Maximale reisafstand 100 km.

 

Dr. Ir. Kees van Heemert, Azewijn, m 06-10906496 ; e cvanheemert@wxs.nl
oud-Rijksbijenteelt consulent Min. van LNV, oud-directeur Ambrosiushoeve, redacteur Bijenhouden.

Onderwerpen: (POWERPOINT)

- Algemene informatie over de bijenhouderij

- Simpel imkeren

- Vergoeding in overleg

 

Mari van Iersel, Kreitenmolenstraat 108, 5071 BJ Udenhout
013-5113463,  mjmhvaniersel@gmail.com

Onderwerpen:

 • De jaarlijkse ontwikkelingscyclus van het bijenvolk.
 • Hoe kan de imker deze cyclus zo ondersteunen dat hij daarmee de vitaliteit van zijn volken ondersteunt?
 • De anatomie van de honingbij. Ogenschijnlijk een saai onderwerp maar wie zich erin wil verdiept staat verbaasd over de kwaliteiten waarmee moeder natuur onze bijen heeft uitgerust.
 • Beroemde imkers en de geschiedenis van de bijenwoning. Deze lezing laat de worsteling van de imker zien om op een aangename en nuttige manier bijen te kunnen houden.
 • De ontwikkeling van de varroapopulatie en een goede varroabestrijding.

Vergoeding in overleg.
Maximale reisafstand: 100 km vanuit Udenhout

 

L.J. Jochems, Hoveniersweg 16, 7205 DA Zutphen, t 0575-515754,
e
bertus.jochems@hetnet.nl  
Lezing met dia's over Kunstmatige Inseminatie (KI).


A. Koster, Buurtlaan West 123, 3505 JN Veenendaal, t 0318-520807,
e arie-itty@planet.nl
Dia-lezingen met als onderwerp:

 • De flora van wegbermen en andere lintvormige elementen.
 • De flora van spoorwegbermen en –emplacementen.
 • Natuur in de stad in het algemeen.
 • Tuinen, natuurtuinen en parken.
 • Drachtgebieden in Nederland in het algemeen. 
 • Drachtgebieden in de regio in het algemeen. 
 • Kleinschalige bloemrijke elementen in compacte woonwijken.
 • De betekenis van het stedelijk groen voor de Wilde Bijen.
 • De maatschappelijke betekenis van een bloemrijke omgeving in relatie tot de bijenteelt.
 • Wilde drachtplanten en hun beheer.
 • Ecologisch groenbeheer en bijenteelt.

Afhankelijk van de afstand kunnen de lezingen om 19.30 uur beginnen. Dicht bij huis mogen ze tot 23.00 uur of later duren maar in de uithoeken van het land uiterlijk tot 21.30-21.45 uur. Het eindtijdstip is afhankelijk van het vertrek van de treinen en de afstand van het NS-station.
Vergoeding: € 100,-. 


Kroese, Hennie , Socratesstraat 93, 7323 PD Apeldoorn,
t
055-3668911, e buckfast@hetnet.nl 
http://home.kpn.nl/kroese.001/ (homepage), http://home.kpn.nl/buckfast/ (pedigrees)
Lezing over: "De koninginnenteelt methode van Hennie Kroese"

Een videocompilatie volledig door mij zelf gemaakt, waar in mijn werkwijze getoond en uitgelegd wordt.
Tussen de hoofdstukken door wordt er gestopt om toelichting te geven, en om vragen te beantwoorden.
Hoofdstukken:
1. starter materialen bespreken.
2. Starter vullen, en omlarven.
3. Aangeblazen larven uit de starter halen, sorteren en verdelen op latten met max 15 stuks.
4. Pleegvolken voorbereiden, en 1e dags larven aan dit volk geven voor verzorging.
5. 6e dag, gesloten doppen uit het pleegvolk halen, en in de broedstoof hangen.
6. 10e dag de doppen doorlichten, en in de arrest kooitjes plaatsen.
7. 12e dag Doppen breken als de moeren uitgelopen zijn.
8. bevruchtingskastjes vullen, en 2 uur later een uitgelopen moer inblazen.
9. Moerloze bevruchtingskastjes doppen breken, en een rijpe dop inhangen.
10. Schudzwermen maken, en gelijk met oxaal behandelen tegen varoa, minimaal 2 uur een (on)bevruchte moer invoeren.
11. Bevruchte moeren oogsten, en invoeren in grote moerloos gemaakte volken.
12. Koninginnen terug van bevruchtingsvluchten, met het bevruchtingsteken er nog aan.
13. Sperma verzamelen voor de Kunstmatige inseminatie.
14. Insemineren van koninginnen.
15. regeltechniek van een broedstoof.

De lezing is avondvullend.
Vergoeding €75 + €0.25 p/Km
Informatie en afspraken maken per mail of telefoon (zie hierboven)


K. Kuipers,
Amelandlaan 63, 8443 BV Heerenveen, t 0513-63 27 96,
e klaaskuipers@planet.nl
Lezingen met dia's over: 

 • het wonderbare en merkwaardige leven van ons kleinste huisdier 'de honingbij' en de imkerij.
 • de voortbrengselen van de honingbij, zoals honing, was, stuifmeel, koninginnegel¬ei, propolis en bijengif en de produkten daarvan.
 • de bijenweide in streek, dorp en stad en de bestuiving van de
  gewassen bij de zaad- en fruittelers.


Peter Linnartz, ’s-Hertogenbosch,  m  06–12 79 19  27, e bontekraai@hetnet.nl

Lezing 'Duurzaam imkeren voor bij en honing'  met Powerpoint-presentatie. (Ruime ervaring om voor grotere groepen te staan vanuit zijn tweede professie: docent fotografie.)
Peter Linnartz is ervaren professioneel imker. Met veel beeldmateriaal neemt hij ons mee in zijn werkwijze door het hele seizoen. De nadruk ligt op zijn systematische methode om de volken op natuurlijke manier te splitsen als ze er zelf aan toe zijn. De methode biedt tevens de mogelijkheid om zonder extra ingrepen alle volken al vroeg in het seizoen mijtenvrij te krijgen. Zijn methode levert voorts vitale winteropzetters en maakt het mogelijk veel oude raten te wisselen. En naast dit al hebben we bij geringe inspanningen van de imker en weinig verstoring van het natuurlijke gedrag van het bijenvolk ook nog een maximale honingoogst.
Kortom; het laat zien dat bijenvolken op geheel natuurlijke wijze te manipuleren zijn en dat het streven van een imker veel honing te oogsten niet in strijd hoeft te zijn met het belang van het bijenvolk zelf. Hierbij gaat Peter Linnartz uit van zijn 40-jarige ervaring en laat hij zich inspireren door de nieuwste inzichten op het gebied van verantwoord duurzaam imkeren.


A. Muller
, Zeedijk 35, 7397 NS Nijbroek, t 0571-29 16 61, 
e albert.muller@wxs.nl  

 • Praktische en geesteswetenschappelijke aspecten van BD-imkeren
 • Werkkalender Maria Thun.

De vergoeding voor de kosten in overleg met de spreker.


Nederlands Centrum voor Bijenonderzoek (NCB),
D. Dijkstrastr. 10, 9014 CC Tersoal
t 0515-521107, e onderzoek@bijenonderzoek.nl  
Lezing door Romée van der Zee over Bijensterfte.

Kosten: € 0,30 per km + € 100 voor de lazing, de aanwezigheid van een beamer is noodzakelijk.
Romée doet onderzoek naar de mate van bijensterfte, de verspreiding en de achtergronden. Zij maakt deel uit van het internationaal netwerk van onderzoekers naar de oorzaken van bijensterfte.


E. Oogink, Van Ghernaerstraat 5, 7631 JT Ootmarsum,
t 0541-29 33 76, m 06-29 50 62 42, e eamoogink@home.nl  
Lezing over flora en fauna uit de berggebieden.

 

Aat Rietveld, Hoenderparkweg 19, 4838 BK Breda.
076 5219676, 06 55187173, e yoga.riet@ziggo.nl

Onderwerpen:
- het leven van de honingbij en het bijenvolk.
- Wat kan je doen om bijen te helpen? Maak je tuin bijenvriendelijk.
- Wilde bijen en andere insecten.
- Imker worden, wat komt daar voor kijken?
- Bijenproducten, honing, was, propolis, bijengif.
- lessen op scholen over honingbijen en wilde bijen.

 

Stichting BeeSupport, BeeSupport Amsterdam,
t 06 10981271, e info@beesupport.nl, i www.beesupport.nl

Ellen Michaelis (oprichter en secretaris van de stichting) en Annemieke Timmerman (o.a. leraar bijenteelt, keurmeester bijenproducten, PUM expert beekeeping) komen op uw bijenmarkt of imker evenement en geven lezingen over de wereldwijde imkerij, het werk van PUM, Stichting BeeSupport en over tropische bijenteelt in Afrika (o.a. Zimbabwe, Uganda). Ook presentaties van bijenteelt- en imkeronderwerpen in Nederland is mogelijk, bijvoorbeeld over drachtplanten, bestuiving, biologie van honingbij en kolonie, voedsel- en warenwetgeving, keuringen bijenproducten, honingkwaliteit, propolis, bijenwas, etc. We bespreken graag jullie wensen en onze mogelijkheden. Condities en betalingen in overleg, bijdragen komen geheel ten goede aan de projecten van BeeSupport.


G.J. Testerink, Bockhorstweg 7, 6956 CA Spankeren, t 0313-41 42 51, e jantesterink@hotmail.com  
Onderwerp: de Kleine bijenkastkever.
Condities nader overeen te komen.J. Trapman, Van Damstoep 6, 3371 CZ Hardinx¬veld-Giessendam,
t 0184-61 50 90.
Natuurlezingen met diapresentatie.
Onderwerpen: 

 • flora en fauna van de Alblasserwaard
 • het natuurreservaat "De Dordtse Avelingen"
 • natuur op de grens van land en water
 • flora en fauna van het Nederlandse bos
 • het natuurreservaat "Kampina"
 • het wonderlijke leven van de vlinders' en 'de Alpen en Pyreneeën'
 • Flora en fauna van het gebied de Camarque (Z.-Frankrijk)
 • de natuur van de Biesbosch
 • natuurserie over Israël
 • de flora en fauna van Noordoost-Hongarije

Lezing € 55,- en € 0,25 p.km, reist maximaal 75 km


Nederlandse BijenhoudersVereniging (NBV), Stationsweg 94a, 6711 PW  Ede.
t 0317-42 24 22,  f 0317-42 41 80, e secretariaat@bijenhouders.nl  
De leden van het NBV-bestuur komen spreken op uw verenigingsavonden e.d. over allerhande zaken die met de Vereniging te maken hebben (bijvoorbeeld onderwijs, drachtplanten, ziekten).


R.J. Veldhuizen, Gipskruidweg 222, 1313 CZ Almere, t  06-36489028
Lezingen met dia's of lessen over: 

 • praktische bijenteelt, 3x3-methode, inwinteren en volkskwaliteit
 • praktische koninginneteelt en selectie met natuurlijke koninginnecellen
 • besmettelijke bijenziekten, preventie en monsteronderzoek
 • microskopische technieken voor imkers 
 • honingkeuring en eenvoudig pollenonderzoek met de koffiefiltermethode.

Condities nader overeen te komen.


Vereniging Natuurmonumenten
Voor namen van districtscommissies kunt u contact opnemen met de Ledenservice:
t 035-65 59 911.


H.C.A. Vernooy, Odijkseweg 68, 3994 AT Houten, t 030-63 73 939,
m 06-55 74 32 97,  e henk.vernooij@hccnet.nl  

 • Nosema:
  - Lezing over preventie, bestrijding, praktische tips, met samenvatting
  - Cursus zelf diagnose stellen met de microscoop, aangevuld met theorie over voorkomen, bestrijden e.d. In overleg één of meerdere avonden.
 • Varroamijt:
  - lezing over biologische bestrijding met darrenraat-/arrestmethode
  - Praktijkles(sen) over de toepassing van bovengenoemde methode
 • Korfimkerij: 
  - Lezing over een moderne manier van korfimkeren
 • Bijenspel:
  - Gezellig spel in teken van bijen en bijenteelt, voor zowel imker als de familie leuk
  (voor 15 tot 75 personen).
 • Excursie:
  - Bezoek aan Imkerij ‘Two Bee’ in Houten

 

Johannis Vogelaar, Nedereindsestraat 20, 4041 XG  Kesteren, t  0488-442850, bij-en-johannis@hotmail.com
Geeft lezingen over bijenteelt in het algemeen en specifiek over honing en wasverwerking/waswinning (neemt demonstratiemateriaal mee).
Vergoeding in overleg.

 

Marion Vredeling, Schietbaanlaan 26 b, 3021 LK Rotterdam,
t 010-42 54 143,  e m.vredeling@tbm.tudelft.nl  
Mexico, land van maïs en honing
Over het heden en verleden van de Mexicaanse bijenteelt met angelloze bijen, publiceerde Vredeling in Bijen 4(12): 327-330 (1995) en 5(1): 6 (1996) en in het archeologisch magazine 'Scarabee', no. 23 (1996).
Sinds 1990 keert Vredeling jaarlijks terug naar Mexico om er (als autodidact) langs een zelf ontworpen 'honingroute' op zoek te gaan naar de geschiedenis, mythologie en archeologische overblijfselen van de pre-Spaanse bijenteelt met angelloze bijen en naar de even fascinerende als treurige gevolgen van de Europese bemoeienis met de productie van het Latijns-Amerikaanse vloeibare goud. Over deze tocht heeft Vredeling in het verleden (met dia's geïllustreerde) lezingen gehouden voor diverse Nederlandse en Belgische imkersverenigingen. Zij werkt tevens aan een reisverhaal over dit onderwerp.
Duur: 1 à 2 uur (afhankelijk van de wens)
Vergoeding: honorarium en reiskosten (vast te stellen in nader overleg)

 

A. Wieringa, Streefkerk, t 0184-68 29 64
Powerpoint presentatie "imkeren met een varroaresistente bij" in Brazilië.
Basistarief € 75,- + reiskostenvergoeding. Maximale reisafstand 100 km
Bel even! Gewoon doen!

Adressen van de consulenten Natuur- en Milieu-educatie:
IVN : Plantage Middenlaan 2c, Postbus 20123, 1000 HC Amsterdam
t 020-62 28 115, f 020-62 66 091
Groningen : Praediniussingel 59, 9711 AG Groningen of
Postbus 1020, 9701 BA Groningen, t 050-31 35 933, f 050-31 36 821
Friesland : Oostergoweg 7, Postbus 538, 8901 BH Leeuwarden,
t 058-28 90 463, f 058-28 90 377
Drente : Oostersingel 23-25, 9402 XB, Postbus 125, 9400 AC Assen.
t 0592-371 740, f 0592-343 725
Gelderland : Jansbuitensingel 14, 6811 AB Arnhem, t 026-35 12 927, f 026-38 92 093
Flevoland : Botter 11-37, 8232 JN Lelystad, t 0320-258 980, f 0320-258 982
Utrecht : "Oostbroek", Bunnikseweg 39, 3732 HV De Bilt,
t 030-221 05 99, f 030-220 55 44
Noord-Holland : Dorpsstraat 65, 1901 EJ Castricum, t 0251-650 783, f 0251-652 422
Zuid-Holland : G.W. Burgerplein 5, 3021 AS Rotterdam, t 010-477 96 69, f 010-477-12 88
Zeeland : Ravelijn de Groene Jager 5, 4461 DJ of Postbus 334, 4460 AS Goes,
t 0113-211 675, f 0113-250 955
Noord Brabant : Rechterstraat 55, 5281 BT Boxtel, Postbus 883, 5280 AW Boxtel
t 0411-614 111, f 0411-614 112
Limburg : Jo Hansenstraat 2, 6041 GG, Postbus 455, 6040 AL Roermond,
t 0475- 350 990, f 0475- 337 172