Leskisten en ander educatiemateriaal

Imkers en imkerafdelingen worden met regelmaat gevraagd voorlichting te geven over bijen. Niet alleen op scholen, maar ook op markten en bij Natuur- en Milieucentra. Zelf maken kan, maar aansschaffen in bijvoorbeeld afdelingsverband is ook goed mogelijk. Voorbeelden van materiaal om het verhaal te ondersteunen en gratis cursusmateriaal over verbetering van de leefomgeving voor bijen.

 

Leskist bijen van Stichting BEI

Stichting BEI heeft speciaal voor het basisonderwijs leskisten over bijen gemaakt die u gratis kunt lenen. Het zijn heel interessante kisten geworden en geeft d.m.v. materialen en een handleiding duidelijk weer wat bijen voor de natuur en ook voor ons betekenen.

De stichting “BEI” heeft als doel de kennis over bestuivende insecten in het algemeen en van de (honing)bijen in het bijzonder bij kinderen en volwassenen, te bevorderen en te vergroten.

Meer informatie op: Stichting BEI

 

 

 

De Digitale NMEGids

Catalogus en reserveringssysteem voor Natuur- en milieu educatie

NMEGids biedt allerlei uitleenmateriaal aan op het gebied van natuur- en milieu educatie voor basis- en voortgezet onderwijs. Voor NME-centra of andere geinteresseerde organisatie geeft de website van NMEGids meer informatie over de gebruikersmogelijkheden. Particulieren kunnen hier ook terecht?

Meer informatie over leskist BIJEN: NME-gids

 

 

 

ID-kast

Albert Koopman fotografeerde een bijenvolk op de honingraten en vulde met de foto’s zijn ID-kast: de instructie- en demonstratiekast. Foto’s in broed- en honingkamerraampjes geven een complete impressie van het bijenvolk in allerlei stadia in het jaar. Allerlei situaties kunnen zo worden nagebootst t.b.v. cursus of demonstraties.

Informatie over de collectie ramen is te vinden op de website van de NBV afdeling Oosterhesselen: ID-kast

Voorbeeldfoto's

 

 

Cursusmateriaal: Laat jouw buurt/tuin zoemen

Cursussen van IVN/Nederland Zoemt zijn beschikbaar voor alle vrijwilligersgroepen die een cursus willen geven over bijvriendelijk groenbeheer. Ook de NBV-afdelingen kunnen er gebruik van maken als zij willen. Het gaat om de cursussen ‘Laat jouw buurt zoemen’ waarin vrijwilligers leren hoe zij hun buurt brijvriendelijk kunnen maken en een afgeleide daarvan getiteld ‘Laat jouw tuin zoemen’, gericht op tuinbezitters. 

Een afdeling/vrijwilligersgroep kan met behulp van de materialen zelf de cursus organiseren en geven. Zowel de readers, lesplannen en presentaties zijn in digitale vorm kosteloos beschikbaar. Men kan een eigen docent inzetten om de cursus te geven - deze heeft alleen basiskennis van wilde bijen en wilde bijen nodig - of men kan een van de trainers inhuren die vorig jaar de cursussen hebben gegeven.
Voor die laatste mogelijkheid kan men een mail sturen Sjoerd Luiten (s.luiten@ivn.nl), die dan afhankelijk van de regio een van de trainers benadert.

Alle info staat op deze websitepagina’s van het IVN.

Meer educatiematerial is te vinden op: Educatiemateriaal Nederland Zoemt