Tijdschrift BIJENhouden

BIJENhouden is het ledenblad van de NBV

Bijenhouden biedt in elke editie een gevarieerd aanbod aan artikelen. Daarin komt zowel de vakmatige kant van het bijenhouden aan bod als wat er speelt binnen de vereniging van imkers. Er is veel aandacht voor de praktijk van het houden van bijen in de verschillende seizoenen. 

Bekijk Bijenhouden op uw beeldscherm. 

Klik op de afbeelding. Nadat het is geopend kunt u rechts onder klikken voor beelscherm vullende prestentatie

yFBijenhouden - online archief 

Circa een jaar na verschijnen wordt het complete tijdschrift opgenomen in het overzichtelijke Open Journal System - OJS(Library WUR). De inhoud is digitaal doorzoekbaar zodat inhoud eenvoudig is te vinden. 

In het OJS kan naast een artikel ook een aflevering in zijn gehele bekeken worden.

Adverteren

De NBV Bijenhouden biedt ondernemers/bedrijven de mogelijkheid te adverteren. Per januari 2018 is het advertentiebeheer in handen van Virtùmedia in Zeist.

Bekijk de mediakaart met info, lezersprofielen en prijzen. 

Edities Bijenhouden?

Bijenhouden verschijnt zes keer per jaar rond de volgende data:
1 februari
1 april
1 juni
1 augustus
1 oktober
1 december