Veelgestelde vragen

Afdelingen en groepen

Hoe krijg ik toegang tot de ledenlijst van de afdeling?

Secretaris en penningmeester van een afdeling kunnen 24/7 de actuele stand van zaken inzien.

Log in in MijnBijenhouders met uw eigen NBV lidmaatschapsnummer en wachtwoord. Boven uw eigen gegevens staat een vakje "Exporteren". Indien u hierop klikt wordt de ledenlijst gedownload. U kunt eventeueel kiezen uit verschillende soorten overzichten. Klik daarvoor op het naar beneden gerichte pijltje

Het downloadproces ziet u links onderaan in uw scherm. Als het downloaden gereed is kunt u erop klikken, waarop de ledenlijst in Excel zich op uw scherm ontvouwt. 

Als Excel wel automatisch start maar u ziet de gegevens niet, ga dan als volgt te werk. In Excel gaat u naar 'openen bestand' en vervolgens zoekt u het gedownloade bestand. Dat bevindt zich in de map waarin u automatisch downloads laat opgeslaan. In Windows is dit standaard de map Downloads.

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Wat betekent dat voor de afdelingen van de NBV? Is er bij de NBV een algemene instructie voor wat je als afdeling (groep?) moet doen om hieraan te voldoen?

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)


Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.


Onze vereniging verwerkt veel persoonlijke gegevens zoals bij de ledenadministratie en facturatie. Daarnaast verspreiden we informatie via onze website, het blad Bijenhouden, de digitale nieuwsbrief Imkernieuws en andere verenigingsdocumenten.

Moet de NVB gegevensverwerking melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)? Nee, vanaf 25 mei 2018 hoeven we onze gegevensverwerkingen niet meer te melden bij de AP. Wel moeten we nog steeds datalekken melden bij de AP, maar dat is iets anders dan de meldplicht gegevensverwerking.

Vanaf 25 mei a.s. heeft de NBV wél een documentatieplicht. Dit houdt in dat we met documenten moeten kunnen aantonen dat de NBV juiste, organisatorische en technische maatregelen heeft genomen om aan de AVG te voldoen.
Alle onderdelen van de NBV die gegevens verwerken (zoals het secretariaat in Wageningen, de redacties Bijenhouden/Imkernieuws, web applicator, afdelingssecretarissen, commissiesecretarissen en alle anderen die namens de NBV gegevens verwerken) dienen zorgvuldig met persoonlijke gegevens om te gaan. Dit betekent in het kort dat het verspreiden van persoonlijke gegevens uitsluitend gecontroleerd mag plaatsvinden en dus alleen voor het doel waarvoor ze verzameld zijn, verwerkt mogen worden. Het betreft: namen, (email)adressen, geboortedata, BSN-nummers, telefoonnummers, kenmerken van legitimatiebewijzen, etc.

Voor afdelingen betekent dit, dat zij in afwachting tot het moment dat het bestuur een praktische vorm inzake gegevensbescherming heeft vastgesteld, niets anders hoeven te doen dan zorgvuldig met deze gegevens om te gaan. Denk hierbij aan het volgende:

  • Gecontroleerde verzending van e-mails: de verzender overtuigt zich ervan dat de inhoud voor de ontvanger bestemd is en dat het emailadres juist is;
  • Het beperken van cc’s aan anderen (waarvoor de inhoud niet persoonlijk van belang is). Mail zoveel en waar mogelijk via bcc;
  • Adreslijsten mogen nooit gepubliceerd worden op het openbare web; deze moeten echt op voor leden afgeschermde delen van het web worden geplaatst.

Er zijn veel aanbieders in de markt die ons doen geloven dat iedere vereniging een complex administratief AVG-systeem zou moeten opzetten, uiteraard tegen forse tarieven. De NBV adviseert haar afdelingen hierop niet in te gaan. Het bestuur komt binnenkort met een eenvoudige richtlijn om op een verantwoorde manier conform de AVG de persoonlijke gegevens te beschermen.


Voor meer informatie verwijzen we u naar de volgende PDF bestanden van de Autoriteit Persoonsgegevens:

Voor vragen met betrekking tot dit onderwerp kunt u contact opnemen (bij voorkeur per mail) met het secretariaat: secretariaat@bijenhouders.nl  0317 422 422.


Bekijk alle veelgestelde vragen