Winnaars Biodiversiteitsprijs 2020-2021

Na een zeer zorgvuldige selectie heeft de werkgroep biodiversiteitsprijs unaniem zeven prachtige voorstellen geselecteerd voor gedeeltelijke financiering.

Dit zijn de winnaars:

 

West-Brabant

Bed & breakfast bijenlandschap

Verbeteren van de leefomgeving van bijen door het plaatsen van bijenhotels, planten en of inzaaien van bloemen en bloembollen, organiseren van een reizende tentoonstelling en educatie samen met de scholen in het gehele gebied van West Brabant.

Afdeling: Groep de Baronie
Contact:  Henk Cornelissen

 

Dordrecht

Rond, rood, staart

Het aantrekkelijker maken van de Baanhoekweg, een saaie, lange weg die dwars door een industrieterrein in Dordrecht loopt, door het verbeteren van de leefomgeving van bijen en aan te haken bij een kunstproject.

Afdeling: Dordrecht en omstreken
Contact:  Paula van Ittersum 

 

Enschede

Wageler samen- voor een bijenlandschap wandelroute

Realiseren van een unieke kleurrijke Bijenlandschap wandelroute (3 km.) met hoge be)leefbaarheidswaarde op het landgoed 't Wageler in Enschede om het leefklimaat van bijen duurzaam te versterken. De wandelroute verbindt diverse inspirerende landschappelijke voorbeeldconcepten voor biodiversiteitsherstel.

Afdeling: Enschede
Contact:  Rita Versteeg 

 

Hilversum

Meer Biodiversiteit en leefbaarheid op het Mediapark

Verbeteren van de huidige biodiversiteit op het Media Park door struikgewas beter te ontwikkelen met vruchtdragende soorten, in te zaaien met inheemse bloemenzaad en het aanplanten van inheemse bolgewassen en wilde plantensoorten, takkenrillen en graafplekken aan te brengen voor nestgelegenheid van wilde bijensoorten, insectenhotels te plaatsen, en nestkasten voor vogels en vleermuizen.

Afdeling: Hilversum en Wijdemeren
Contact:  Ben Bus 

 

Culemborg

Biodivers Culemborg

Revitalisering van de natuurtuin bij de Kinderboerderij de Heuvel. Deze revitalisering omhelst het herstel van de natuurtuin met focus op ontwikkeling naar een “bijenoase”, informatiemateriaal en communicatie activiteiten (workshops, lezingen en excursies en publiciteit).

Afdeling: West-Betuwe
Contact:  Jacqueline van Rooij

 

Schouwen-Duiveland

Versterking van biodiversiteit in hoogstamboomgaarden

Ontwerpen, aanleggen en onderhouden van hoogstamboomgaarden in alle 16 dorpen op Schouwen-Duiveland in samenwerking met partners en dorpsraden. Er zullen bijenhotels worden geplaatst en ruimte worden gecreëerd voor in de grond nestelende bijen. Een boomgaard die actief wordt gebruikt om mensen te vertellen over biodiversiteit.

Afdeling: Schouwen-Duiveland
Contact:  Helle van der Roest 

 

Amsterdam

Bestuivers langs de A9

In samenwerking met Rijkswaterstaat (RWS) het herstellen en vergroten van de kwaliteit in de groene ruimte rond de rijksweg A9 en om de taluds en de omgeving van de weg vriendelijker te maken voor bestuivers en het belang van bestuivers duidelijk te maken door educatieve acties voor scholen en inwoners. Het project omvat de volgende onderwerpen: Voedsel en nestgelegenheid, demonstratiekasten, voorlichting en Buurbouw-RWS kratjes.

Afdeling: Amstelland
Contact:  Jos Valentin