Wespen

Gewone wesp
Bijen en wespen hebben gemeen dat ze tot de vliesvleugelen behoren en daarbinnen tot de angeldragers.

Evenals de Europese hoornaar zal een wesp zich wel eens vergrijpen aan een honingbij op de vliegplank, maar veel schade richten wespen over het algemeen niet aan. Honingbijen 'vertellen' elkaar waar een voedselbron is te vinden. Wespen kunnen dat niet. Zolang in het wespennest nog volop larven moeten worden gevoerd, zjin wespen vooral vleeseters. Naar voedsel zoekend ruimen ze dan vooral dode bijen op.

Overlast einde zomer

Later in het seizoen kunnen wespen hinderlijk worden, niet alleen voor de mens, maar ook voor  bijenvolken. Wespennesten sterven langzaam uit nadat de oude koningin is overleden en de jonge koninginnen zijn uitgevlogen. Bij gebrek aan wespenlarven en daarmee de zoete afscheiding, gaan wespen op zoek naar zoetigheid elders. Na een paar weken, zo tegen eind september, zijn alle wespen aan hun einde gekomen en keert de rust op de terrassen en bij de ijskraam terug.

Schade beperkt voor bijenvolken?
Een bijenvolk dat staat te ventileren bij goede binnengehaalde dracht verspreidt een heerlijk zoete geur, die wij zelfs kunnen waarnemen. Wespen - aangetrokken door de geur - grijpen voor de vliegopening bijen beladen met nectar. De strijd tussen leven en dood eindigt vaak in het voordeel van de wesp. Die doet zich - nadat de bij is ontleed - tegoed aan de nectar. 
Soms is de hoeveelheid wespen rond de bijenvolken te groot. De bekende wespenvallen die overal te koop zijn, doen dan gooed werk.

Uiterlijk verschil in lichaamsbouw en kleur

Close-up van een honingbijBijen en wespen verschillen behoorlijk van elkaar. Op het eerste gezicht misschien niet, maar de wespentaille tussen het borsttsuk en het achterlijf is bij een wesp overduidelijk. Veel duidelijker dan bij de honingbij. De afwisselend zwart/gele strepen vallen veel meer op dan van honingbij (foto links). 

Het bijenleven speelt zich af tussen de bloemen. Zelden komen ze naar ons toe. Dat is anders met wespen. Beide soorten insecten beschikken over een angel. Die van de bij heeft weerhaakjes waardoor die na steken in onze huid achterblijft en de dood van de bij tot gevolg heeft. De angel van de wesp is glad zonder weerhaakjes en meerdere keren inzetbaar. 
Lees meer over bijensteken

Gewone wespSoorten wespen

In ons land komen enkele soorten voor:

  • Gewone wesp (limonadewesp) - de meest algemeen voorkomende wesp
    (foto rechtsboven en rechts)

  • Duitse wesp - lijkt veel op de gewone wesp, maar heeft smallere zwarte banden op het achterlijf en is minder algemeen (foto rechtsonder)

  • Duitse wesp

    Hoornaar - tot bijna 3,5 cm lange wesp; twee keer zo groot als de gewone wesp en de honingbij. Ook wel paardenwesp of Europese hoornaar genoemd om het verschil met de Aziatische soort te benadrukken. Opvallend rode kop en poten.

  • Aziatische hoornaar - nog betrekkelijk zeldzame invasieve soort, maar de verwachting is dat dit binnenkort tot het verleden behoort. Deze hoornaar wordt aangetrokken naar plekken waar veel insectenactiviteit is om zich daaraan de insecten te goed te doen. Een bijenvolk met in- en uitvliegende bijen vormen een mooi prooi.

 

Vragen? In de FAQ op deze website staan wellicht de antwoorden.