Varroabestrijding

Bestrijding

De varroamijten zijn (nog) niet weg te denken uit de bijenvolken. Een veel gebruikte methode voor het reduceren van de hoeveelheid parasieten in de volken, de Drietrapsbehandeling, staat uitvoerig beschreven in de brochure Effectieve bestrijding van varroa van bijen@wur, gratis te downloaden.

De drietrapsbehandeling omvat: 

  1. Voorjaar - laten ontwikkelen en vervolgens wegnemen darrenbroed;
  2. Juli-september - behandelen met mierenzuur, thymolproducten of een samengesteld product;
  3. December - eenmalig druppelen met oxaalzuuroplossing rond de korste dag. 

 

Hoe wordt het 3-gangenmenu toegepast?

In september 2017 vond een onderzoek plaats onder lezers van Imkernieuws naar het gebruik van varroabestijdingsmiddelen. Dit is vergeleken met een onderzoek in 2014. Hoewel de zomerbehandeling door 9 van de 10 imkers wordt uitgevoerd, daalde het enthousiasme voor het volledige 3-gangenmenu.

Samenvatting:

  • Het complete 3-gangenmenu wordt door 40% van de imkers gevolgd in 2017: deze imkers bestrijden de mijten drie keer per jaar. 
  • 46% voert de voorjaarsbehandeling uit: tenminste drie keer wegnemen van het bouwraam met gesloten darrenbroed.
  • De zomerbehandeling is het meest populair: 87% gebruikt een zuur of een tijmolieproduct.
  • 81% van de deelnemende imkers dient oxaalzuuur toe aan het eind, 9% twijfelt nog (enquete ingevuld in september).
  • 4% van de deelnemers voerde geen enkele behandeling meer uit. De reden hiervoor was tweeledig: of men deed het uit principe niet en kiest hiermee voor een natuurlijke selectie (de sterke volken blijven over) of men heeft niet behandeld vanwege de geringe mijtenval.

Het complete verslag Varroabestrijding anno 2017 >> 

 

 

Winter-APK voorkomt onnodige sterfte

Bewezen is dat sterke volken inwinteren onnodige wintersterfte voorkomt. Is volk te zwak - minder dan 5000 bijen - dan is verenigen een oplossing om de hoeveelheid bijen op niveau te krijgen. In onderstaande film van Simon Hummel is te zien hoe de volksgrootte is te schatten

Meer informatie over de Winter APK elder op deze website.