Aziatische hoornaar bedreiging voor honingbijen

De Aziatische hoornaar (Vespa velutina) komt van nature voor in Azië. Met een transport is de hoornaar een aantal jaren geleden in het zuiden van Europa aan land gekomen. In 2017 werd het eerste nest op Schouwen-Duiveland aangetroffen en in 2018 op meerdere plaatsen in het land. Afgelopen jaar werd verwacht dat de verspreiding zich zou doorzetten. Gevonden nesten zijn snel verwijderd maar van grote verspreding was geen sprake. De verwachting is echter nog steeds dat deze hoornaar zich in een groot deel van Europa zal vestigen.

Hoornaar gespot of hoornaarnest gevonden? Meld het op 

www.waarnemingen.nl

Aziatische hoornaar - foto: EIS-Nederland

De hoornaar heeft het op onder andere bijen voorzien. Geen goed nieuws voor imkers. Maar in tegenstelling tot wat wordt beweerd, is deze Aziatische soort weliswaar een vervelende bedreiger voor honingbijen, maar niet een indringer die hele volken uitmoordt. We zullen ze steeds vaker voor onze bijenkasten op jacht zien. De hoornaar speurt naar plekken waar veel insectenactiviteit is. Honingbijenvolken zijn dit bij uitstek. Binnenkomende bijen zijn een makkelijker prooi dan de als een speer uit de kast vertrekkende bijen.

Hoe is deze hoornaar en andere soorten te herkennen?

Zwart borststuk, gele poten en gele ring in het achterlijf

De meest opvallende kenmerken waarmee de Aziatische hoornaar zich onderscheid van bijvoorbeeld de Europese soort zijn een zwart borststuk, gele poten en een duidelijk gele ring in het achterlijf.

Het informatieblad en de powerpointpresentatie, te downloaden van de deze pagina, geeft meer inforamtie over de soort en zijn opmars in het land.

Bekijk ook de informatie op de website van EIS Nederland

 

Waarnemingen melden 

De NVWA is belast met opsporen en bestrijden en werkt daarin samen met Stichting EIS/Naturalis.

EIS 'Nederland doet een beroep op imkers mee te werken aan het melden van waarnemingen. Ter ondersteuning is een informatieve powerpoint gemaakt voor presentatie op afdelingsbijeenkomsten.

Imkers hebben goede kennis van wat vliegt en waarnemingen zijn doorgaans beter/betrouwbaarder dan die van 'burgers'. Hulp is zeer gewenst, maar voorkom paniek.

Meld op Waarnemingen.nl het adres waar de hoornaar is waargenomen, liefst met foto. Let op de terugvliegrichting met prooi om zo het nest te kunnen lokaliseren. Doe dit vanuit verschillende bijenstanden om nog meer betrouwbarheid te krijgen.

Op Waarnemingen.nl zijn Apps beschikbaar om direct vanaf locatie te kunnen melden.

 

Meer informatie

EIS Nederland heeft voor voorlichting een persentatie ontwikkeld om daarmee alle imkers van informatie te voorzien.

De NVWA  heeft een factsheet beschikbaar waarop de nodige informatie over deze hoornaar. Die is nauw verwant met de Europese hoornaar. Deze is in tegenstelling tot de Aziatische geen bedreiging voor bijenvolken. Zie ook de aanvullende beschrijving

Herkennen verschillende soorten hoornaars en wespen
Anses, het Europees referentie laboratorium voor honingbijen en het Museum National d'Histoire Naturelle heeft een flyer samengesteld om Vespa velutina gemakkelijk te herkennen. Op verzoek van Anses heeft bijen@wur deze flyer vertaald naar het Nederlands.

Extra info

Meer informatie over Vespa velutina is ook te vinden in een artikel dat in 2012 in twee delen in 2012 is gepubliceerd in het blad Bijenhouden. Dit artikel is hier te vinden:        

laatst herzien 18 december 2018

 

Aziatische hoornaar in opmars

Aziatische hoornaar in opmars

Powerpointpresentatie met informatie over herkomst en verwachte verspreiding van de soort over het land.