Reizen naar bevruchtingsstations

Carnica bevruchtingsstation op NordeneySeizoen 2020 kenmerkt zich door de aanwezigheid het COVID-19 / Coronavirus in Nederland. De maatregelen die van toepassing zijn, kunnen van invloed zijn op de uitoefening van de bijenhouderij.

Informatie over de bevruchtingsstations en de (eventueel beperkte) toegankelijkheid in verband met de Corona-crisis, vindt u in dit document. Het gaat om informatie over stations voor Carnica, Buckfast en Zwarte bij. 

Het document wordt bijgewerkt als er ontwikkelingen zijn.