Internationale afspraken honingprijzen

De Europese honingproducenten hebben het moeilijk nadat de productie in 2019 kelderde. De logische prijsstijging bleef uit doordat de daling van de productie werd gecompenseerd door een toename van de goedkope import. Zoals het er nu naar uitziet, produceert de EU niet genoeg honing om aan haar eigen behoeften te voldoen en importeert zij ongeveer 40 procent van de honing uit derde landen.

De Europese producenten hebben te kampen met toenemende goedkope invoer, met name uit China. Daarmee kan de EU niet concurreren. Sinds 2013 importeert de EU gemiddeld 80.000 ton honing uit China en duizenden tonnen uit Oekraïne en Mexico. Terwijl de gemiddelde prijs van Chinese honing in 2019 € 1,24 /kg bedroeg, bedroegen de gemiddelde productiekosten in de EU in 2018 € 3,90 /kg. Bovendien blijven de honingprijzen in de belangrijkste importerende landen dalen.

Bijmenging met suiker

Het prijsverschil kan alleen worden verklaard door de grote toevoeging van suikerstroop, die goedkoper is voor de productie en moeilijk op te sporen tijdens grenscontroles in Europa en door een definitie en honingproductiemethode in China die niet in overeenstemming is met de Europese normen, aldus een nieuw rapport van boerenorganisatie Copa-Cogeca.

Etienne Bruneau, voorzitter van de Copa-Cogeca werkgroep over honing, vreest voor het voortbestaan van Europese imkers die een aanzienlijk deel van hun inkomen uit de bijenteelt halen. Het gaat om meer dan 10 miljoen bijenkorven in de hele EU. Hij voegde eraan toe dat bijenteelt en de bestuivingsdiensten die het levert, samen met wilde bestuivers, essentieel zijn voor de Europese land- en tuinbouw en voor de biodiversiteit. Deze situatie bedreigt dus naast de onze ook andere sectoren.

Honingrichtlijn

Het product honing wordt momenteel in de EU gereguleerd door de honingrichtlijn. De de oorsprong van honing moet zijn aangegeven, maar de eisen daarvoor zijn zeer beperkt. Op etiketten staat bijvoorbeeld 'mix van EU-honing' (dan kan zijn een mix van honing uit meer dan één lidstaat), 'mix van honing buiten de EU' (een mix uit meer dan één land buiten de EU), of 'mix van honing uit de EU en niet-EU-honing' (áfkomstig uit de EU en niet-EU).

In het actieplan wordt onder ander opgeroepen dat de EU er op toeziet dat honing die uit landen buiten de EU wordt ingevoerd, in overeenstemming is met de EU-definitie van honing, met name voor honing uit China.  de oorsprongsetikettering voor gemengde honing op Europees niveau verplicht stelt en voor de respectieve percentages gemengde honing die moeten worden vermeld.

Referentielab

Copa-Cogeca heeft opgeroepen om in nauwe samenwerking met het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek en een Europees referentielaboratorium voor honing op te richten. Hierdoor is de herkomst beter te herleiden, evenals de verhouding van het mengsel afkomstig van binnen of buiten de EU.

Persbericht Copa-Cogeca-14 febr. 2020

Actieplan Copa-Cogeca Position Paper (PDF) >

 

 

(Artikel geplaatst 24/2/2020)