Honingkeuringsreglement 2015

De Nederlandse Commissie voor Bijenproducten heeft de versie 2015 uitbracht van het Honingkeuringsreglement.

Download het keuringsreglement 2015 >>

Sinds de invoering van het reglement 2011 zijn er in de praktijk van het keuren ervaringen opgedaan die daartoe aanleiding geven. Ook de dwingende Europese etiket regels (december 2014) nopen tot een herziening.

Honingkeurmeesters en imkers hebben ons in de loop van de tijd vragen en opmerkingen toegespeeld waar wij dankbaar gebruik van hebben gemaakt bij de herziening van dit reglement. Het Bijkersgilde is gevraagd op basis van hun keuringspraktijk te controleren of er onderwerpen ontbreken. 

Belangrijkste wijzigingen t.o.v. 2011 zijn:

  • Het gedeelte over de refractometers is ingekort, evenals de passages over het gebruik van de densimeter en alcoholmeter.
  • Het hoofdstuk over de etiketten is geheel herzien als gevolg van de nieuwe Europese regelgeving.
  • Nieuw zijn de hoofdstukken, Raathoning in een bakje, Honinggebak en Propolis.
  • In de overige hoofdstukken zijn diverse veranderingen aangebracht.
  • De keuringsformulieren zijn herzien. Vier nieuwe formulieren, behorende bij de nieuwe hoofdstukken, zijn toegevoegd evenals een formulier t.b.v. pollenonderzoek.