Exporteren van bijenvolken

Wilt u met bijenvolken de grens over vanuit Nederland dan heeft een gezondheidsverklaring nodig.

De regels hiervoor zijn bij de Nederlandse Voedsel- en WarenAutoriteit te vinden.

 

Geen kosten voor export certificering van bijenvolken 

Per 1 juli 2009 is een wijziging in de kosten van certificering van bijenvolken door de VWA zou komen. De werkelijke kosten van de VWA , al snel ca. € 100.-, werden in rekening gebracht. 
Protesten van imkers en van het HB van de NBV in kontakten met de betrokken directie van het Ministerie van LNV hebben geleid tot een motie Jacobi in de Tweede Kamer, waarin de regering werd verzocht de certificaatverstrekking voor imkers die met enkele bijenvolken de grens willen passeren, weer gratis te maken. 
Deze motie werd aangenomen, waarna de minister er uitvoering aan heeft gegeven. 
De retributieplicht voor de exportcertificering bij de export van bijen is met ingang van 1 februari 2010 vervallen. 
Concreet betekent dit dat imkers die met een paar volken de grens willen passeren, nog wel een gezondheidsverklaring nodig hebben, maar hiervoor niet hoeven te betalen. 

Hoofdbestuur NBV