Wintersterfte 2019-2020

Enquête inwinteren en oxaalzuurbehandeling december 2019

Conclusie

  • Bijna vijf procent van de aangesloten imkers hebben de enquete ingevuld. Deze 391 imker hebben in totaal 3966 volken ingewinterd.
  • De carnicabij is het populairste gehouden bijenras (33,5%), de Buckfastbij komt op de tweede plaats (24,8%). Een op de vijjf imkers (19,9%) heeft geen rasbij (35% in 2014).
  • Het sterftepercentage onder de volken bedroeg eind 2019 slechts 1,8%. Dit is lager dan de voorgaande twee metingen (2,3% in 2017 en 2,6% in 2016)
  • Van het totaal gaven 34 imkers aan niet te behandelen. Twee daarvan hadden elk twee dode volken.
  • De oxaalbehandeling is het meest populair met bijna 84% behandelaars (was vorige meting 88,5%). Daarop volgt de zomerbehandeling met bijna 81%. De darrenraatmethode wordt duidelijk minder toegepast met 45,2%.
  • Van alle imkers volgt 38% het volledige driegangenmenu. Een tweegangenmenu (zomer en winter) lijkt meer gebruikelijk te worden met 74%.=

Klik hier voor het volledige verslag > 

 

Zie voor de jaaroverzichten de linker kolom.
< < <