Wintersterfte onder bijenvolken

De winstersterfte onder bijenvolken had haar hoogtepunt rond 2010. In 2013 daalde het sterftepercentage van ruim 20% in het jaar daarvoor naar 15%. In de jaren daarna is het percentage verder gedaald naar 6,5% in de winter 2015-2016.

Jaarlijks vindt monitoring plaats door het Nederlandse Centrum Bijenonderzoek (NCB), onder leiding van Romee van der Zee. Aan de hand van een uitvoerige enquête wordt allerlei informatie verzameld van omstandigheden in de volken en in het vliegareaal die mogelijk betrekking heeft op de uitval in de winter.

Sinds voorjaar 2013 houdt de NBV samen met Bijen@wur begin april een telefonische steekproef onder een ruim 200 imkers om een indruk te krijgen van het uitvalspercentage. In het voorjaar 2016 heeft Naturalis zich bij het onderzoek aangesloten.

Zie voor de jaaroverzichten de linker kolom.
< < <