Winter-APK 2015-2016

 

De conclusies voor 2015/2016

Download het volledige verslag (PDF)

Aan het onderzoek van 2015/2016 doen 92 imkers mee.

 • De gemiddelde sterfte is de afgelopen winter drastisch gedaald, het beeld in dit onderzoek lijkt enigszins geflatteerd door de beperkte groep deelnemers aan dit onderzoek;
 • Het sterftepercentage onder zwakke volken ligt ruim 3x zo hoog als onder sterke volken;
 • Het sterftepercentage onder middelmatige volken ligt ruim 2 x zo hoog als onder sterke volken;
 • De conclusie dat de sterfte met name plaats vindt onder zwakke en middelmatige volken is nu drie jaar op rij geconstateerd;

Bij de uitwintering van 2016 constateerden 76 van de 90 imkers (84%) geen sterfte. Slechts 14 imkers (16%) hadden wel te maken met sterfte.

De sterfte onder de zwakke, middelmatige en sterke volken viel als volgt uit:

  Zwak Middelmatig Sterk Totaal
november 2015 23 131 464 618
maart 2016 21 122 451 594
verloren 2 9 13 24
% sterfte ’15-‘16 8,7% 6,9% 2,8% 3,9%
ter vergelijk        
% sterfte '14-'16 55,6 15,7% 7,4% 9,9%

 

De conclusies voor 2014/2015 nog even op een rij:

Binnen de winter APK proef kunnen we het sterftepercentage uitsplitsen naar de sterkte van de volken, zoals ze begin november 2014 beoordeeld zijn door de imkers. Hieruit blijkt dat zwakke volken minder kans hebben de winter te overleven.

 • Minder dan 1 op de 2 zwakke volken overleeft de winter;

  Conclusie APK '14-'15:

  'Een strengere selectie

  in de nazomer en herfst

  draagt bij tot een

  vermindering van de

  wintersterfte.'

   

 • Van de middelmatige volken is de overlevingskans 2 keer zo klein als bij sterke volken;
 • 1 op de 6 middelmatige volken overleeft de winter niet;
 • Bij sterke volken haalt 1 op  14 volken het voorjaar niet.

In 2013/2014 bleek eveneens dat zwakke volken een veel kleinere kans maken de winter te overleven. 

De resultaten van de winter APK 2014/2015 bevestigen dit beeld.

Hoe kunnen we de wintersterfte nog verder terug dringen?

We kunnen in mei en juni een groter aantal jonge volken opzetten en daarmee ons aantal bijenvolken tijdelijk uitbreiden, teneinde in de nazomer/herfst uitsluitend de sterke volken met jonge moeren over te houden.  Probeer vooral zo veel mogelijk volken met jonge moeren in te winteren. 
Daarnaast vormen raatvernieuwing en een tijdige en doeltreffende varroabestrijding de peilers onder een succesvolle en vitale imkerij.

Het Winter-APK onderzoeksteam: Frank Moens & Ben Som de Cerff.