Uitslag Winter-APK 2014-2015

Imkers is in het najaar van 2014 gevraagd via een online enquête deel te nemen aan de Winter-APK. Het was de tweede keer dat dit onderzoek werd gehouden. Van de aanvankelijk ruim 100 aanmeldingen in november hebben 99 imkers gereageerd op het verzoek de uitwintering in 2015 te melden.

Samenvatting:

  • De deelnemende imkers hebben begin november hun volken gecontroleerd op sterkte. Van de 908 volken werden er 44 als zwak, 116 als middelmatig en 748 als sterk beoordeeld. In procenten uitgedrukt: 4,8% was zwak, 12,8% was middelmatig en 82,4% was sterk.  
  • Van de 99 deelnemers in 2015 werden er 67 imkers NIET geconfronteerd met wintersterfte. 1 op de 3 imkers had dus wel last van wintersterfte. 

  • De totale wintersterfte kwam uit op 9,9%. Dit komt volledig overeen met de landelijke telefonische enquête. 

Conclusie: een strengere selectie op volksterkte in de nazomer en herfst draagt bij tot een vermindering van de wintersterfte. 

Lees het volledige verslag >>