De Winter-APK geeft inzicht in de omvang van het bijenvolk

Bekijk de uitslagen van de drie jaren waarin met hulp van imkers de methode is getest.

 

In de periode augustus tot november doet zich een wonderlijk fenomeen voor in onze bijenvolken. De grote zomerpopulatie werkbijen wordt vervangen door een  kleinere winterpopulatie. Niet alle volken lukt het dit proces goed te volbrengen met het gevolg dat ze de winter niet doorkomen. De Winter-APK in november geeft u inzicht over hoe uw volken er voor staan.

Minimaal 5000 bijen

Het doel van de  winterbijen is het laten overleven van de koningin en haar gevolg in de koude en vrijwel bloemloze periode van november tot maart. Om de kou te kunnen trotseren moet er voldoende voer (honing) aanwezig zijn en de warmtehuishouding op orde. Voor de warmtehuishouding (thermo-regulatie) vormen bij ons gangbare winterweer circa 5000 langlevende werkbijen de kritische ondergrens. 

De Winter-APK geeft inzicht

Het is geen automatisme dat ieder sterk zomervolk een sterk wintervolk zal worden. Varroamijten en virussen kunnen de vorming van langlevende winterbijen in de weg staan. Daarom is een Winter-APK check een extra voorzorgsmaatregel om u inzicht te verschaffen in de overlevingskansen van uw volken.

Controleer begin november
Voer de controle begin november uit. Het is eenvoudig en het schaadt de bijen niet. Ga uit van een weersituatie waarbij de bijen nauwelijks vliegen en enigszins geclusterd in de kast zitten. In de ochtend na een koude nacht maakt u de meeste kans. Gebruikt u dekfolie of plexiglas dan is het aantal straatjes makkelijk waar te nemen. Dekplanken dienen even te worden opgelicht. Gebruik zo nodig een LED lamp (op uw smartphone) om dieper bevolkte straatjes toch nog waar te nemen. Ieder straatje waarin zich bijen bevinden mag meegeteld worden. Noteer per kast het aantal straatjes zodanig dat u dit volgend voorjaar weer kunt terughalen.

Bijenteeltpraktijk en bijensterfte

De universiteit van Gent, Laboratorium voor Moleculaire Entomologie en Bijenpathologie, Honeybee Valley werk aan het onderzoek naar correlatie tussen bijenteeltpraktijken en bijensterfte. Lees de conclusie >> 

Toch maar verenigen?!

Minder dan 5000 bijen in de kast, ofwel minder dan 5 straatjes bezet, dan is het volk de kritische ondergrens gepasseerd. Neem het besluit de zwakke te verenigen. U heeft weliswaar een volk minder in de winter, maar de kans is groot dat de bijen het overleven.

 

Simon Hummel laat zien hoe de volkgrootte vanaf de onderkant van de broedbakken wordt gecontroleerd.