Deltaplan tegen bijensterfte

De sterfte in bijenvolken openbaart zich al enige jaren in veel grotere omvang dan gebruikelijk. Op woensdag 28 januari 2009 trok de NBV stevig aan de bel bij het ministerie LNV en presenteerde het Deltaplan duurzame en vitale bijenhouderij in Nederland. Minister Carla Verburg nam het plan in ontvangst. De NBV was in gezelschap van vertegenwoordigers van Bijen@wur. Zij boden de 'Visie Bijenhouderij en Insectenbestuiving - analyse van bedreiging en knelpunten' aan.

NBV luidt de noodklok

Als bijenhouder weten we dat honingbijen maatschappelijk van groot belang zijn. De meerwaarde van (voedsel)producten in de land- en tuinbouwsector (volle grond en glasteelt), door de honingbijen, bedraagt meer dan € 1 miljard. 
Daarnaast dragen bijen in hoge mate bij aan de biodiversiteit in de natuur. Ze staan garant voor ca. 80% van de bestuiving van wilde planten. Hierdoor is er een gevarieerd aanbod van zaden voor vogels en kleine zoogdieren. 
Het menu voor honingbijen, nectar en stuifmeel, neemt in ons land echter steeds verder af door monoculturen, verschraling van het landschap en toenemende verstedelijking. 
Helaas wordt de imkerij met ziekten op de proef gesteld. In het najaar en de winter treedt er een verminderde vitaliteit in de volken op. De laatste jaren leidt dit tot grote sterfte onder de bijen. 

De NBV geeft in haar 'Deltaplan ‘Duurzame en vitale imkerij in Nederland’ aan, welke maatregelen nodig zijn om de bijen en de imkerij een toekomst te bieden. Er zijn meer middelen nodig voor onderzoek, onderwijs en voorlichting van bijen, bestuiving en het imkeren. Bovendien zijn maatregelen nodig om meer voedsel bronnen voor insecten in het algemeen en honingbijen in het bijzonder te krijgen. 

Vanwege het hobbymatige karakter van de bijenteelt ontbreekt het de sector aan financiële mogelijkheden om de bijenteelt op een hoger plan te brengen. Weliswaar trekt het Europese en Nederlandse parlement zich wel steeds meer het lot aan van de honingbij, maar de erkenning van haar plaats in de voedselketen en de bevordering van de biodiversiteit is er nog niet.

Online lezen of downloaden: 

>Deltaplan 'Duurzame en vitale imkerij'
>Uitgebracht begeleidend persbericht

>Visie Bijenhouderij en insectenbestuiving

Lees ook:

> Open brief Bijensterfte n.a.v. Zembla uitzending 12 maart 2011