Actieprogramma Bijengezondheid

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken heeft op 11 november 2013 het Actieprogramma Bijengezondheid in ontvangst genomen. Aan het programma is sinds april van dit jaar gewerkt door een brede groep belanghebbenden in de bijen(houders) wereld, waaronder de NBV.

Het programma moet de gezondheid van bijen bevorderen en de oorzaken van bijensterfte aanpakken. Zo komt er onder meer een onderzoeksprogramma met als doel de bijengezondheid in Nederland te meten, een 'groene lijst' van nu al beschikbare gewasbeschermingsmiddelen en -maatregelen die het minste risico’s voor bijen vormen. Deze en andere krijgen de komende winter nadere invulling. In maart worden de vorderingen besproken.

Lees het Actieprogramma Bijengezondheid 

Lees het bericht van EZ.

Het Actieprogramma Bijengezondheid richt zich op vier pijlers:

  • gewasbeschermingsmiddelen
  • ziekten en plagen onder bijen
  • voedselaanbod en biodiversiteit
  • professionaliteit imkerij

Bijenmakelaar

De NBV heeft vanaf het begin aangedrongen op het kunnen bieden van meer voorlichting aan de overwegend hobbymatig werkende imkers in ons landbijenhouders. Nog geen half procent van de imkers verdient een boterham met bijenhouden. Het pleidooi voor een voorlichter werd door anderen ook van belang geacht. De staatssecretaris heeft zich het advies aangetrokken en haar medewerking toegezegd. De voorlichter krijgt in het programma de titel van 'bijenmakelaar'. Hij/zij moet als nieuwe spil verdere kennisoverdracht en professionalisering binnen de imkerij bevorderen.