Bijensterfte

De sterfte in de winter van bijenvolken openbaart zich al enige jaren in veel grotere omvang dan gebruikelijk. In 2007/2008 lag het sterftepercentage zelfs boven de 20%. Min of meer acceptabel is een uitval van circa 10%. 

In januari 2009 trok de NBV stevig aan de bel bij het ministerie LNV. In het  Deltaplan duurzame en vitale bijenhouderij werden mening en visie op de bijenhouderij gepresenteerd; wat speelt zich af en waar denkt men de oplossing te vinden?

Deltaplan duurzame en vitale bijenhouderij >>

Meer informate over het Deltaplan >>