Bijengezondheidscoördinatoren

In het land zijn enkele tientallen Bijenzondheidscoördinatoren (zie onderaan deze pagina). Zij beschikken over gedegen kennis van bijenziekten, kunnen deze herkennen en weten hoe ernaar te handelen. Met name als gaat om ernstige epidemische ziekten, zoals het Amerikaans Vuilbroed is snel ingrijpen van belang om verdere verspreiding te voorkomen.

De Bijengezondheidscoördinatoren staan ten dienste van de imkers en de bijenhouderij. Jaarlijkse 'bijscholingsdagen' dragen bij aan het op peil houden van de kennis van de coördinateroren en zorgen ervoor dat men op de hoogte is van lopende onderzoeken en van actualiteiten. De onderzoekers van Bijen@wur vertolken een belangrijke rol daarin.  

Diagnose bijen en/of broed

Een aantal Bijengezondheidcoördinatoren sturen Diagnosewerkgroepen aan. Er is overlap in de rol/doelstelling tussen het BGC netwerk en de werkgroepen Diagnose. De coördinatoren weten waar ze met welke vragen terecht kunnen.

Voor Amerikaans Vuilbroed geldt een streng protocol. Ook hierin hebben de BGC-ers een coördinerende rol.

De Commissie Bijengezondheid stuurt aan en ziet toe op het instandhouden van de omvang van de groep.

 

Overzicht van de Bijengezondheidscoördinatoren.

Klik op een pointer voor meer informatie. Of kies direct onder de kaart voor een provincie en de betreffende persoon.

Bijengezondheidscoördinatoren: Gelderland

J.P. FRENS
CULEMBORG

0345-519907
frens@tiscali.nl
G.J. SCHREUDER
GELDERMALSEN

0345-575333
06 83572824
gjschreuder@telfortglasvezel.nl
J.H. DOORNWEERD
EDE

0318-622195
06-33858397
jaapdoornweerd@kpnplanet.nl
M. SIMON
ARNHEM

026-4425514
06-12327410
m.simon@chello.nl
P. HUITEMA
GELDERMALSEN

0345-572888
mrhuitema@gmail.com
N. Spijkerman-Verbeek
Ugchelen

055-5346430
0629355826
spijkerbeek@chello.nl
H. Ozcelik-Peksen
Apeldoorn

06-14062367
hpeksen@live.nl
Erwin (E.) Prins
Velp

06-26768644
e.prins01@hetnet.nl