Bestuivingsvergoeding 2018

> richtlijnen voor aantal bestuivingsvolken
voorbeeld voor een bestuivingsovereenkomst

Het advies voor de bestuivingsvergoedingen in 2018 luidt als volgt:

De commissie bestuiving van de NBV heeft besloten de adviesprijzen voor de verhuur van bijenvolken te handhaven op het niveau van 2017. 

Onderstaand de adviesprijzen voor 2018. Deze prijzen moeten worden beschouwd als vergoedingen, die door de imker als richtlijn kunnen worden gehanteerd.

  • voor plaatsen bij open teelten: € 70,- per volk voor drie weken of minder, bij verlenging een toeslag van € 3,- per dag.
  • voor plaatsing bij bedekte teelten: € 35,- per volk per week.
  • voor bestuivingsobjecten, waarvoor in opdracht van de teler speciale volken worden aangehouden en ingezet, kunnen onderhands vergoedingen worden vastgesteld.
  • voor transport van de volken vanaf de bijenstal tot aan de teler kunnen kosten door de imker in rekening worden gebracht.
  • de imker kan een schriftelijke bestuivingsovereenkomst met de teler aangaan. Zie de link hierboven.