Bestuivingswerk

Doel en werkwijze 
Het belangrijkste doel van de commissie bestuiving is het bevorderen van kennisdoorstroming en onderzoek over bestuiving door bijen. Dit geldt zowel voor bestuiving in land en tuinbouw als voor bestuiving in de natuur. Door vergroting van kennis en ervaring over het gebruik van bijenvolken kunnen bijen beter ingezet worden voor bestuiving. Hiervoor worden ieder jaar een aantal activiteiten op touw gezet.
In het voorjaar worden de adviesprijzen voor de verhuur van bijenvolken in land en tuinbouw gepubliceerd.
In Bijenhouden worden regelmatig artikelen gepubliceerd over het gebruik van bijen voor de bestuiving van diverse teelten.

Cursus en studiedag
Jaarlijks wordt er een bestuivingscursus georganiseerd in het Praktijkcentrum Bijenteelt ’t Zoemhukske in Horst. De organisatie is in handen van Robert Schuurmans i.s.m. de commissie Bestuiving.
Daarnaast wordt ieder jaar, in Wageningen een studiedag bestuiving georganiseerd. Naast bestuivingsimkers worden hiervoor ook de gebruikers van bijenvolken voor bestuivingdoeleinden uitgenodigd.

In de linkerkolom vindt u de programma's van de studiedagen en eventueel beschikbaar gestelde presentaties.


Commissie Bestuiving: Klik voor overzicht