Studiedagen najaar 2018

 

‘Ruimte voor honingbijen en andere bijen’

De studiedagen van de NBV sluiten in 2018 aan bij de brede aandacht die er voor bestuivende insecten is. Denk hierbij aan de Nationale Bijenstrategie die in januari ook door de NBV is ondertekend, de activiteiten van Nederland Zoemt en tal van regionale en lokale initiatieven om ons land bloemrijker maken. Tijdens de studiedagen wordt er aandacht besteed aan de leefomgeving van de wilde/solitaire bij en ruimte voor onze honingbij.

Programma

Het eerste deel van de ochtend houdt Pieter van Breugel in zowel Merkelbeek, als Breda en Boskoop een lezing over de solitaire bij. Voor Beilen is voor hetzelfde onderwerp Ivo Roessink van de WUR bereid gevonden om in te gaan op de plek die de honingbij inneemt in het landschap.

Het tweede deel van de ochtend gaat het over ruimte voor de honingbij in brede zin. Ben Som de Cerff zal in Merkelbeek en Breda dit onderwerp voor zijn rekening nemen. In Boskoop behandelt Wim van den Oord de standplaats van de bijenvolken. Bart de Coo gaat in Beilen in op ontwikkelingen in huisvesting die imkers de bijen bieden.

Op alle locaties verzorgt het Bijkersgilde honingkeuringen, niet alleen de standaard onderdelen, zoals netheid van de pot en  etiket, komen aan bod, maar kan het HMF-gehalte, de geleidbaarheid en de optische rotatie worden gemeten. .

Na de lunch gaat het programma verder met allerlei workshops. Ter plaatse kan uit twee worden gekozen.

Locaties

27 oktober 2018
Merkelbeek, BMV de Henkhof, Clemensweg 2 (beschrijving)

3 november 2018 
Beilen, Zalencentrum WILHELMINA, Wilhelminaplein 2

10 november 2018 
Breda, ROC- PRINCENTUIN, Frankenthalerstraat15

24 november 2018 
Boskoop, WELLANTCOLLEGE, Zijde 105
(uitgebreid programma)

 

 

OCHTEND - DEEL 1

Leefomgeving van solitaire bijen 

 

Pieter van Breugel

(Merkelbeek, Breda en Boskoop)

Pieter van Breugel is een autoriteit waar het gaat om de solitaire bij. Hij houdt zich al jaren bezig met het bestuderen van deze dieren en met het aanbieden van nestgelegenheid. Uit zijn eigen ervaring puttend en aan de hand van werkelijk unieke opnames, zal hij u een wonderlijke insectenwereld voortoveren, die u zal verleiden om de bijen in uw eigen omgeving meer en beter te gaan kijken. 

Ivo Roessink 

(Beilen)

Ivo Roessink is wetenschappelijk onderzoeker aan Wageningen Universiteit bij  Wageningen Environmental Research. Eén van zijn vele expertises is bestuiving door insecten. In zijn inleiding gaat Roessink in op de plek van honingbij in het landschap en of ze daar wellicht invloed hebben op andere wilde bijen en/of planten. De lezing zal aan de hand van voorbeelden uit de praktijk en de beschikbare  internationale kennis over dit onderwerp hopelijk tot een geanimeerde discussie met de zaal leiden. 

OCHTEND - DEEL 2

Ruimte voor de honingbij

Ben Som de Cerff

(Merkelbeek en Breda)

Ben is bij velen bekend van zijn bijenblog op de site van de NBV. Ben gaat in op het thema  waarin het plaatsen van bijenkasten in de openbare ruimte aan de orde komt. Dus over ‘bijen en buren’. Ook de dagelijkse imkerpraktijk komt aan de orde waar het gaat om de huisvesting van de honingbij. Ruimte voor bijen kun je ook vertalen naar buitenruimte en naar ruimte voor de bij in de kast (kasttypes).

Wim van den Oord

(Boskoop)

Wim van den Oord is een duizendpoot in imkerland: bijenteeltleraar, actief in het Bijkersgilde, Commissie Bijenteelt van de NBV etc. Hij gaat in op de vraag wat honingbijen willen en hoe we ze met onze bedrijfsmethode(s) enigszins tegemoet kunnen komen. Hij besteedt aandacht aan de manier waarop honingbijen aan besluitvorming doen door middel van communicatie. We komen dan o.a. meer te weten over de soort woning die ze zelf zouden kiezen. Die zelf gemaakte keuze wijkt erg af van de manier waarop wij nu de bijen huisvesten in onze bedrijfsmethodes. Kortom een presentatie die laat zien hoe het ook (anders) kan. 

Bart de Coo

(Beilen)

Bart de Coo is binnen de imkerwereld een van de pioniers als het gaat om het werken met bijen in een lattenkast in Nederland en wil ons graag laten zien wat bijen allemaal met een lattenkast kunnen! Daarnaast is Bart actief als redacteur van het blad Bijenhouden en een van de moderators van het imkerforum. Na een kort overzicht van ontwikkelingen in huisvesting die imkers de bijen bieden en die zij voor hun manier van imkeren geschikt vinden en waarvan zij denken dat die aansluit bij de natuurlijke ontwikkeling van een bijenvolk zal hij zich richten op voorbeelden van natuurbouw in korf en lattenkast, waarmee hij veel ervaring heeft opgedaan.

MIDDAG

Workshops voor elk wat wils

 

Het middagdeel bestaat uit een aantal te volgen workshops. Ter plaatse kunt u kiezen uit twee van onderstaande onderwerpen. 

Merkelbeek - 27 oktober

 • Insectenhotels 
 • Bijenoases 
 • Golzkast
 • Arrestmethode

Beilen - 3 november

 • Eisen aan de bouw van insectenhotels 
 • Bijen in natuurgebieden 
 • Ongedeelde broedruimte 

Breda - 10 november

 • Insectenhotels 
 • Bloemenweiden 
 • Bedreigingen voor insecten
 • Korfimkeren 
 • Imkeren zonder gereedschap 

Boskoop - 24 november (programma)

 • Invasieve soorten 
 • Imkeren met kunststofkasten
 • Workshop kunstraat maken
 • Bijenhotel maken
 • Imkeren volgens de Rensonmethode

 

EN VERDER

 

Honingkeuring op studiedagen nog spannender

Is een keuring voor deelnemers al een spannende gebeurtenis, het Bijkersgilde maakt het nu nog spannender. Vorig jaar is door het Bijkersgilde op de NBV-studiedag in Boskoop geëxperimenteerd met een uitbreiding van de keuring van honing. Naast het vochtgehalte werd ook het HMF- gehalte van de honing gemeten, de geleidbaarheid en de optische rotatie. Het Bijkersgilde en de NBV zijn van mening dat deze wijze van keuren waardevol is en daarom zal dit jaar op alle studiedagen de honing worden geanalyseerd op bovenstaande onderdelen. Uiteraard blijven de traditionele onderdelen ook gekeurd worden, dus het etiket, de netheid van de pot en allerlei andere zaken blijven van evengroot belang.
Dit onderzoek brengt wel extra kosten met zich mee, voor een “normale” keuring wordt € 3,- per inzending gevraagd, voor de extra metingen komt daar € 3,- bij. Als u dus de volledige analyse wilt, betaalt u € 6,-.

Naast honing kunt u natuurlijk ook de andere bijenproducten laten keuren. Ook dit kost € 3,- per inzending. Er wordt gekeurd volgens het reglement van 2015 dat u kunt vinden op de website van het Bijkersgilde.  

Ook een verkorte versie met de voornaamste inleveringsvoorwaarden is te vinden op de website van het Bijkersgilde.

Let op: omdat de analyse veel tijd kost, kunnen we alleen de eerste 30 inzenders van honing deze mogelijkheid bieden.

Bijengezondheidsteam Brabant 

In Merkelbeek en Breda richt het Bijengezondheidsteam Brabant (BTB) een kleine stand in. Het BTB is een team van – door de WUR geschoolde – bijenhouders die monsters van dode bijenmonsters onderzoeken. De deelnemers hebben de cursus Specialist Bijengezondheid gevolgd. Ter plekke wordt een demo gegeven en is informatie beschikbaar over onderzoek en hoe imkers hun bijenmonsters kunnen inzenden.  

Noviteiten

Hebt u een idee of uitvinding die u wilt laten zien tijdens de studiedag, dan bieden wij daartoe de mogelijkheid. Laat dit even weten bij uw aanmelding, dan wordt er ruimte voor u gereserveerd in de zaal.

 

DEELNAME EN AANMELDEN

 

Toegang

 • Deelname aan een studiedag kost € 35,- NBV krijgen reductie. Leden betalen € 25,- .
 • Hiervoor heeft u toegang tot de inleidingen en neemt u deel aan maximaal twee workshops. 
  U ontvangt koffie/thee bij aanvang en in de pauzes en een na het ochtendprogramma een lunch.
 • Programma begint om 10:00 en eindigt om 15:30-16:00.

Betalen 

 • NIEUW Online vooruit betalen: ontvang je € 5,- korting per locatie (geldt voor zowel voor leden als niet-leden) !
 • Betalen aan de zaal: geen korting, alleen contant; pinnen is niet mogelijk.

Aanmelden

 • U meldt zich aan voor één of meer studiedagen via het onderstaand aanmeldformulier.
 • Iedere deelnemer moet apart worden aangemeld.

 Ik meld mij aan als deelnemer voor een of meer studiedagen:

Aanmeldprocedure

 1. Geef aan of u wel of geen NBV lid bent. Bent u NBV lid heeft u uw lidmaatschapsnummer en bijbehorend wachtwoord nodig.
 2. Vul de velden in het formulier in.
 3. Kies voor de betaalwijze: online met € 5,- korting of het volle bedrag contant aan de zaal.
 4. Klik op 'Aanmelden'.
 5. Heeft u aangegeven online te betalen, dan volgt nog de betaalmodule om af te rekenen.

Lid van NBV?


Levert u honing of andere bijenproducten in ter keuring?


Levert u honing of andere bijenproducten in ter keuring?


Levert u honing of andere bijenproducten in ter keuring?


Levert u honing of andere bijenproducten in ter keuring?


Online betalen

Hier komt het kosten overzicht