Verzekeringen

Vrijwilligersverzekering
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een folder beschikbaar waarin de polisvoorwaarden voor de vrijwilligersverzekering van de VNG is opgenomen. Deze voorwaarden zijn voortgekomen uit de acceptatie van de motie Slob 2008 in de Tweede Kamer en is in uitvoering genomen door de VNG. Dit betekent dat alle vrijwilligers, die in een organisatorisch verband werkzaamheden verrichten t.b.v. onze vereniging, er baat bij kunnen hebben.
Klik hier voor de PDFvan de folder (dec. 2010).

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
De NBV heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering gesloten met Interpolis. Schade die wordt veroorzaakt door de NBV, door een van haar onderdelen (groepen, afdelingen) of door haar leden in de uitoefening van een taak voor de vereniging of haar onderdelen, valt onder deze verzekering.
Lees meer >>