Vacature NBV-bestuur

 

Ter versterking van het landelijke NBV-bestuur zoeken wij een enthousiast bestuurslid

Bestuurslid Nederlandse Bijenhoudersvereniging

op vrijwillige basis, minimaal 4 uur per week

 

Het bestuur bestaat uit ten hoogste 9 leden en komt maandelijks in Wageningen bijeen. Daarnaast zijn er minimaal tweemaal per jaar vergaderingen met de Ledenraad. De Ledenraad vertegenwoordigt alle NBV-leden en oefent namens hen invloed uit op het beleid. De Ledenraad heeft de rol van algemeen bestuur; het bestuur legt dan ook verantwoording af aan de Ledenraad.

Elk bestuurslid heeft één of meer portefeuille(s) op een specifiek aandachtsveld waarvoor hij verantwoordelijk is, voor zowel de coördinatie als het informeren van de overige bestuursleden. Het bestuur legt langetermijnpunten en belangrijke kortetermijnzaken voor aan de Ledenraad. Als bestuurslid geeft u mede richting aan het beleid van de NBV. De medewerkers van de NBV die dagelijks op kantoor aanwezig zijn, bieden ondersteuning aan het bestuur.

Taken

 • Bijdrage leveren aan het verder ontwikkelen van de visie en strategie van de vereniging
 • Verantwoordelijk voor eigen portefeuilles(s); borgen kwaliteit én vernieuwing
 • Informeren van het bestuur over alle relevante zaken m.b.t. jouw portefeuille(s)
 • Afgevaardigde namens het bestuur voor eigen regio (onderling afgestemd)
 • Netwerk aanboren, onderhouden en uitbreiden
 • Volwaardige gesprekspartner bij actuele issues en overige portefeuilles

Profiel

 • Enthousiast, creatief & vernieuwend
 • In staat zijn conceptueel mee te denken en inhoudelijke thema’s te vertalen naar de praktijk
 • Een ‘goede antenne’ voor wat er buiten de organisatie en in de sector leeft en speelt
 • Bestuurservaring, bij voorkeur in een vrijwilligersorganisatie
 • Bereid en in staat om vrijwel alle bestuursvergaderingen en Ledenraadsvergaderingen voor te bereiden en bij te wonen. Daarnaast wordt aanwezigheid verwacht op lokale bijeenkomsten die plaatsvinden in uw regio
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk
 • Flexibele, stimulerende, verbindende en charismatische persoonlijkheid
 • (Bij voorkeur) affiniteit met bijen en/of de natuur

Wat biedt de NBV?

 • Een gevarieerde en uitdagende bestuursfunctie binnen onze vereniging
 • De mogelijkheid als bestuurslid de NBV beter op de kaart te zetten, te laten groeien & professionaliseren
 • Een boeiende en plezierige werksfeer in een enthousiast team van bestuursleden
 • Onkostenvergoeding
  - Reiskostenvergoeding van € 0,19 p/km en jaarlijks maximaal € 270,- kantoorkostenvergoeding
  - Overige gemaakte kosten in overleg met penningmeester te declareren

Meer informatie?

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met de interim voorzitter van de NBV, de heer Bert Willigenburg, l.g.willigenburg@hetnet.nl. U kunt uw sollicitatie per e-mail aan hem richten.

(geplaatst op 15 november 2017)