Commissies en Werkgroepen

Voor tal van taken, aandachtsgebieden en uitingen binnen de vereniging zijn commissies en werkgroepen actief.

Heeft u vragen, stel ze rechtstreeks aan een vertegenwoordiger of wanneer er geen mailadres is vermeld,
via het contactformulier. Het secretariaat stuurt het bericht door naar de betreffende commissie/werkgroep.  

 

 Bestuiving (commissie)
 • Joep Verhaegh (vz)
 • Christ Smeekens (secr)
 • Johan Calis
 • Henk van der Scheer
 • Roeland Segers
 Bijengezondheid (commissie)
 • Wilfred Muis (vz) - NBV bestuur
 • Marcel Simon (secr)
 • Jan Piet Frens
 • Jan Kruit
 • Roel Paauwe
 • Rob Veldhuizen
 Bijenteeltonderwijs (commissie)
 • Wim van den Oord (vz.)
 • Mari van Iersel (secr)
 • Herman Radstake (penn)
 • Marie José Duchateau
 • Jos Römgens
 • Eric van Oijen
 • Klaas Sluiman
 • Paul van Doremalen
 • Wilfred Muis - NBV-bestuur

Contact via het NBV secretariaat:
Marga Canters

 Communicatie (commissie)
 • Jan Schrage (vz)- NBV bestuur 
 • Frank Moens (secr) - medew. NBV
 • - redactie/beheer website, Imkernieuws
 • Kees van Heemert - hoofdred. Bijenhouden
 • Wim Joosten - forum Bijenhouden.nl
 • Ben Som de Cerff - BijenBlog
 • Laura Tinholt  - medew. NBV
 - Bijenhouden - redactie (commissie)
 • Kees van Heemert (vz) - hoofdredacteur
 • Wietse Bruinsma
 • Bart de Coo
 • Henk van der Scheer
 • Sarah van Broekhoven
 • Caroline van der Laan - eindred.
 • Richard de Bruijn - fotored.

Contact via het NBV NBV secretariaat: 
Marga Canters medew. NBV

 - Open Imkerijdag (werkgroep)
 • Wim Oerlemans (vz)
 • Frank Moens - medew. NBV
 • Laura Tinholt - medew. NBV
 • Henk van Berkel
 • Albert Kerklaan
 Internationaal (werkgroep)
 Koninginnenteelt (commissie)
 • Jan Dommerholt (vz)
 • Piet Verkooijen (penn)
 • Marie José Duchateau 
 • Henk Kok
 • Gert Jan Schreuder
 Studiedagen (commissie)
 • Jan Schrage (vz) - NBV bestuur
 • Sjaak Buijssen 
 • Henk Buter
 • Heinz Kohlmann
 • Aat Rietveld
 • Eckhardt Sambeth 
 • Bert Willigenburg - NBV bestuur