Lidmaatschap & aanmelden

Het voordeel van het NBV-lidmaatschap:

 • Belangenbehartiging van de imkerij in Nederland
 • Een uitvoerig bijenteeltonderwijs programma
 • Zes keer per jaar ontvangst van het magazine BIJENhouden
 • Maandelijks het digitale Imkernieuws;
 • Wekelijks tips over het houden van bijen in het BijenBlog
 • Korting op entree voor bijeenkomsten en activiteiten via MijnNBV
 • Verzekeringen voor zaken die voortvloeien uit het bijenhouden (zie hieronder)
 • Voorlichtingsmateriaal t.b.v presentaties
 • Verzekerd zijn van ondersteuning van collega imkers;
 • Voor al uw vragen kunt u zich wenden tot het verenigingssecretariaat in Ede

Het lidmaatschap van de NBV gaat in op het moment dat de betaling is ontvangen. Het lidmaatschap geldt per kalenderjaar. Meldt u zich in de tweede helft van het jaar aan (vanaf 1 juli), dan wordt u ingeschreven voor een lidmaatschap van een half jaar. Dit gaat in het nieuwe jaar automatisch over in een jaarlidmaatschap.

 

Help mee!

Wil je geen lid worden, maar draag je de imkerij wel een warm hart toe? Dan kun je ook een eenmalige bijdrage doen. Jouw bijdrage steunt het imkeronderwijs, bijengezondheid en de biodiversiteit in Nederland!

Donaties zijn welkom op het rekeningnummer van de NBV:  NL62ABNA0539042897

 

Verzekeringen voor NBV-leden

Als lid kun je gebruik maken van de volgende verzekeringen: 

1. Aansprakelijkheidsverzekering voor: 

 • Hobbymatige imkers
 • Honingverkoop
 • Beroepsmatige imkers

2. Schadeverzekeringen voor: 

 • Bijenstallen
 • Schade door bomen

3. Onderling schadefonds Bijenvolken- en kastschade

In MijnNBV is er voor NBV-leden uitgebreide informatie beschikbaar over de verzekeringen. 

 

Lidmaatschap en contributie NBV

Het NBV-lidmaatschap kent verschillende vormen. Hieronder de hoogte van de contributie voor het hele jaar 2023.  

Contributie NBV - 2023 
Leden binnenland *  € 62,50
Europese leden en leden buiten Europa  € 75,-
Jeugdleden**  € 31,25
Gezinsleden***  € 31,25
Deelnemers Basiscursus Bijenhouden ****  € 0,-

 

Het bedrag is voor het lidmaatschap van de landelijke vereniging. Indien u zich daarnaast aansluit bij een lokale vereniging dan wordt daarvoor apart contributie in rekening gebracht. De hoogte daarvan verschilt per vereniging.
** Het jeugdlidmaatschap is geldig tot het jaar waarin je 18 wordt. Een jeugdlid ontvangt ook ons vakblad Bijenhouden.
*** Een gezinslid heeft hetzelfde adres als een gewoon lid. Een gezinslid ontvangt geen vakblad.
**** Deelnemers aan de basiscursus Bijenhouden zijn gedurende het cursusjaar gratis lid van de NBV. De cursusdocent zorgt ervoor dat uw gegevens bij de NBV bekend worden. Na het cursusjaar beeïndigen we automatisch het lidmaatschap van de NBV, tenzij u (rechtstreeks of via uw bijenteeltleraar) vóór 1 december laat weten lid te willen blijven. Cursisten kunnen slechts éénmaal gebruik maken van het gratis lidmaatschapsjaar.

 

Lidmaatschap en contributie lokale verenigingen

Ieder lid van de NBV is gewoonlijk ook lid van een lokale vereniging. Dit geeft recht op diverse diensten, die per lokale vereniging kunnen verschillen, bijvoorbeeld:

 • Mogelijkheid tot deelname aan activiteiten van de lokale vereniging
 • Ondersteuning door ervaren imkers op lokale standplaatsen 
 • Soms mogelijkheid tot plaatsing van volken op bijenparken

In het overzicht van de verenigingen vindt u contactgegevens en een korte beschrijving van de organisatie, activiteiten en eventueel de contributie. Na contact met de vereniging van uw keuze weet u wat de vereniging te bieden heeft. Vervolgens kunt u zich aanmelden bij de NBV en uw keuze voor de lokale vereniging aan ons laten weten. 

De contributie voor de lokale vereniging is per vereniging verschillend en deze is niet inbegrepen in de NBV-contributie. De vereniging bepaalt zelf de hoogte daarvan en ook of de vereniging zelf, of het landelijke secretariaat, de contributie int. 

 

Let op:
Heeft u zich aangemeld voor de basiscursus Imkeren? Dan hoeft u zich niet als 'nieuw lid' aan te melden. De NBV ontvangt via de cursuswebsite uw gegevens. Gedurende het basiscursusjaar bent u gratis lid van de NBV.

 

Kantoor NBV

Stationsweg 94A, 6711 PW, Ede
Telefonisch bereikbaar:
0317-422 422 (van 10 - 14 uur)

Bezoek NBV bureau op afspraak
nbvbureau@bijenhouders.nl

IBAN: NL62ABNA0539042897
BIC: ABNANL2A
Inschrijving KvK: 09160050
RSIN: 816186911
De NBV is vrijgesteld van BTW.
Lidmaatschap NBV

Lidmaatschap NBV

De Nederlandse BijenhoudersVereniging behartigt de belangen van alle imkers in het land. Sluit u aan!
Ontvang 6 keer per jaar het blad BIJENhouden, de maandelijkse nieuwsbrief Imkernieuws. Volg met ledenkorting een of meer studiedagen.
BIJENhouden

BIJENhouden

Leden ontvangen 6 keer per jaar het blad BIJENhouden met achtergrondverhalen, interviews, imkerpraktijk en verenigingsnieuws.
BijenBlog

BijenBlog

Volg de ontwikkelingen.
Laat u verrassen.