Opzeggen

Wilt u het lidmaatschap van de NBV beëindigen dan dient u dit schriftelijk te doen per post t.a.v. het secretariaat van de NBV, of door invullen van het speciaal daarvoor bestelemde formulier in MijnNBV

Opzeggen voor het volgende kalenderjaar moet vóór 1 december van het lopende kalenderjaar plaatsvinden. 

De NBV hanteert de stellingname voor het opzeggen van het lidmaatschap zoals opgenomen in het Burgelijk Wetboek.

 

Is inloggen in Mijn NBV niet mogelijk maak dan gebruik van onderstaand formulier.

Met * gemerkte velden moeten worden ingevuld.