Opzeggen

Wilt u het lidmaatschap van de NBV beëindigen dan dient u dit schriftelijk te doen per post t.a.v. het secretariaat van de NBV, of door middel van onderstaand formulier.

Opzeggen voor het volgende kalenderjaar moet vóór 1 december van het lopende kalenderjaar plaatsvinden. 

De NBV hanteert de stellingname voor het opzeggen van het lidmaatschap zoals opgenomen in het Burgelijk Wetboek.

Met * gemerkte velden moeten worden ingevuld.