Onderscheidingen

 

Procedure uitreiking onderscheidingen voor leden van de NBV

erekorfje

(vastgesteld op de ALV 28 april 2007)

 

De Nederlandse BijenhoudersVereniging kent de volgende onderscheidingen:

  • 25 jaar lid: verzilverde speld 
  • 40 jaar lid: vergulde speld 
  • 50 jaar lid: plaquette met gravering 
  • Wegens bijzondere verdiensten: een erekorfje 
  • Wegens uitzonderlijke verdienste: het erelidmaatschap 

Regels voor toekenning

Spelden en plaquette worden uitgereikt op voordracht van het bestuur van de plaatselijke afdeling. De plaatselijke afdeling geeft daarvan per brief of e-mail bericht aan het secretariaat van de NBV. De voordracht geschiedt indien het betreffende bestuur van mening is dat het lid wegens verdienste in aanmerking komt voor een onderscheiding. Het bestuur van de afdeling hoeft haar voordracht niet te motiveren aan het NBV-bestuur. 
Het NBV-bestuur adviseert de plaatselijke afdeling om de uitreiking van de onderscheiding te laten doen door een lid van het groepsbestuur. Dat geeft extra cachet aan de onderscheiding. 
Het erekorfje en het erelidmaatschap worden toegekend door het NBV-bestuur. Plaatselijke afdelingen en groepen kunnen het bestuur daarbij adviseren. 

Toelichting: 
Een langdurig lidmaatschap is op zichzelf geen verdienste. Als lid geniet men de voordelen van het lidmaatschap: blad Bijenhouden, nieuwsbrief, verzekering, informatieoverdracht, de wederzijdse steun en de gezelligheid in de plaatselijke afdeling. 
De ervaring leert dat imkers die langdurig lid zijn, vaak ook actief zijn in de plaatselijke afdeling. Soms als bestuurder, soms bij verenigingsactiviteiten. Men komt er niet zo snel toe om eens uitdrukkelijk stil te staan bij de inzet van deze actieve leden. Een jubileum is daar een goede gelegenheid voor. De NBV stelt bij een lidmaatschapsjubileum een speld en plaquette beschikbaar. 
De reden om geen spelregels te stellen voor het motiveren van de verdienste is dat zoiets geheel ter beoordeling is van het plaatselijke bestuur. Verdienste is een relatief begrip. Zorgen voor gezelligheid bij afdelingsactiviteiten kan voor een afdeling net zo belangrijk zijn als het op zich nemen van de organisatie van een jaarmarkt. 

Aaanvragen

Aanvraag voor toekenning van een onderscheiding richt u aan het bestuur van de NBV: secretariaat@bijenhouders.nl