Preventief beleid jeugd

Binnen de Nederlandse Bijenhoudersvereniging wordt intensief samengewerkt, zowel door leden onderling als in diverse samenwerkingsverbanden. Daarnaast wordt er ook volop les gegeven in de vele opleidingen en cursussen. Daarbij is vaak ook sprake van een bepaalde afhankelijkheidsrelatie. Dit geldt in het bijzonder voor onze minderjarige imkers.

Veiligheid

Het bestuur hecht veel waarde aan de veiligheid van haar jeugdleden én minderjarige deelnemers aan verenigingsactiviteiten. Om die reden is speciaal voor deze kwetsbare groep preventief beleid ontwikkeld.

Wat houdt het preventieve beleid voor de jeugdimkerij in?
Hier lees je er alles over.