Vertrouwenspersoon

Het bestuur hecht zeer aan de veiligheid van haar leden binnen de vereniging. Daarom heeft de NBV een externe vertrouwenspersoon waar (vrijwillige) medewerkers, cursisten, leden, minderjarigen en hun ouders terecht kunnen met hun vermoedens of kennis van grensoverschrijdend gedrag. De NBV biedt hen hiermee de mogelijkheid een onafhankelijke partij te benaderen die de melding professioneel aanneemt en helpt met het bepalen van eventuele vervolgstappen. De contactgegevens van de vertrouwenspersoon zijn beschikbaar via de leden inlog (Mijn NBV) op https://www.bijenhouders.nl/mijnnbv