Gedragscode jeugd

Veel grenzen in het contact tussen (vrijwillige) medewerkers en minderjarige leden/deelnemers zijn niet eenduidig. Hierover
kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Echter, er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassen vrijwilligers en minderjarigen absoluut ontoelaatbaar zijn.

Daarom hebben wij als vereniging voor al onze (vrijwillige) medewerkers die actief zijn binnen de jeugdimkerij een gedragscode opgesteld. Wanneer iemand bij ons komt werken als vrijwilliger vragen wij hen deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaart men dat ze de  gedragscode kent en volgens de gedragscode zal handelen.

Gedragscode (vrijwillige) medewerkers jeugdimkerij

 

Naast het ondertekenen van deze gedragscode, is ook het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring verplicht:

 

Geheimhoudingsverklaring