Aanvraagformulier VOG vrijwilliger jeugd

De NBV wil haar leden een fysiek en sociaal veilige omgeving bieden. We doen er alles aan om dat te bereiken. Hiervoor
heeft de NBV een preventief beleid jeugdimkerij en een gedragscode ontwikkeld. Daarnaast is er binnen de NBV een vertrouwenspersoon en een formele klachtenregeling. Tot slot is een intakegesprek verplicht voor vrijwilligers binnen de jeugdimkerij, inclusief het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Middels dit aanvraagformulier kan een gratis VOG verklaring aanvraagd worden. Het formulier wordt uitsluitend in behandeling genomen indien alle gegevens zijn ingevuld en het formulier is ondertekend door zowel een lokaal of landelijk bestuurslid als de vrijwilliger zelf.

 

Aanvraagformulier VOG vrijwilliger jeugd