Opschorten cursussen

Beste bijenteeltleraar/cursuscoördinator,

De maatregelen die de overheid treft om weerstand te bieden aan het Coronavirus volgen elkaar snel op. En wel zodanig dat voor de komende weken heel stellig wordt afgeraden in de nabijheid van anderen te komen, buiten de eigen huiselijke kring.

Veel imkercursussen zijn in volle gang. De start van praktijklessen is aanstaande. Gezien de situatie is het geven of volgen van bijenteelt cursussen niet verantwoord. Het NBV bestuur verzoekt daarom dringend aan iedere betrokkene voorlopig af te zien van het geven van of deel te nemen aan een cursus.

Omdat de ontwikkeling van de bijenvolken gewoon doorgaat en lessen niet op een later tijdstip kunnen plaatsvinden, is er geen andere conclusie dan dat we het cursusjaar vanaf heden in zijn geheel afgelasten en vervolgen in 2021! Het is een ingrijpende beslissing, maar het maakt mogelijk dat we zoveel mogelijk cursisten in staat stellen de opleiding, weliswaar op een later tijdstip, te kunnen volgen. Hopelijk hebben we daarvoor uw begrip en kunnen we op uw medewerking rekenen.

Hoe verder? Stel als leraar/coördinator alle cursusdeelnemers op de hoogte van het uitstel. Bied aan dat men zich mag afmelden en het cursusgeld mag terugvragen. Maar geef ook aan dat het voor nu een pas op de plaats is en dat volgend jaar de draad weer wordt opgepakt. Kondig vast aan dat in het najaar nader bericht volgt over de doorstart in 2021.

Alle meer dan duizend deelnemers van de in totaal ruim tachtig basiscursussen in het land zijn in 2020 gratis NBV-lid. We behouden graag het contact met deze groep enthousiaste nieuwkomers via ons blad en de nieuwsbrief en daarom houden we dit jaar het gratis lidmaatschap in stand.

We wensen u het allerbeste toe voor de komende weken en maanden.

 

Met vriendelijke groet, 

Bert Berghoef, voorzitter Nederlandse Bijenhoudersvereniging

Maayke Jansen, voorzitter commissie Onderwijs van de NBV