Imkeren en de NBV tijdens de Coronacrisis

Vanwege de huidige situatie in ons land door het Coronavirus, krijgt de NBV dagelijks vragen over de gevolgen van de Coronacrisis op de bijen en het imkeren. Het leeft onder de imkers; van praktische problemen tot vragen en/of zorgen om de (nabije) toekomst.

Informatieblad

Om die reden hebben heeft de NBV vrijdag 3 april jl. alle leden gevraagd hun vragen en zorgen te delen d.m.v. een vragenlijst.
De uitkomsten verwerkt. Op een aantal vragen en zorgen die zijn uitgesproken, zijn al acties ondernomen of kunnen we duidelijke antwoorden c.q. informatie verstrekken. Met andere veelvoorkomende wensen of vragen zijn wij direct aan de slag gegaan. De uitkomsten, antwoorden c.q. informatie en acties zijn verwerkt in een INFORMATIEBLAD.

Belangrijk te weten is dat wij momenteel nauw contact hebben met LNV mocht er alsnog sprake zijn van een lockdown. De noodzaak voor het reizen met (bestuiving/bevruchting) en naar (verzorging) onze bijen is bij hen in beeld.

Coronapagina en FAQ

Cruciale nieuwe informatie omtrent het Coronavirus in relatie tot bijenhouden ontvang je zo snel als mogelijk per mail. Daarnaast wordt deze informatie, maar ook overige informatie dagelijks verwerkt/bijgewerkt op de Coronapagina op onze website én opgenomen in de veel gestelde vragen (FAQ’s). Hier kan je als lid dus op elk gewenst moment de informatie vinden die je nodig hebt.

De NBV blijft zich inzetten voor haar primaire activiteiten. Wij gaan, ondanks de Coronacrisis en de daaruit voortkomende beperkingen, door met al het mooie werk waarvoor we er juist zijn!

(10 april 2020)