Wouter Schouwstra nieuwe voorzitter NBV

22-04-2017 Wouter Schouwstra nieuwe voorzitter NBV

Wouter Schouwstra is tijdens de ALV van 22 april '17 benoemd tot voorzitter van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging. Hij is de derde voorzitter van de vereniging die 2006 uit een fusie ontstond.

Wouter Schouwstra (1949) is in 2012 toegetreden tot het NBV hoofdbestuur. Een jaar later werd hij secretaris. Hij was toen ook al enige jaren bestuurder in de Boskoop bij de NBV afdeling Groene Hart. De laatste jaren als voorzitter/secretaris. Wouter is voorzitter van het Bijkersgilde en leraar bijenteelt en koninginnenteelt.

Lees meer over Wouter Schouwstra >>

 

Aftredend voorzitter en vice voorzitter

Schouwstra volgt Jan Dommerholt op die na drie zittingstermijnen van drie jaar afscheid nam. Jan Dommerholt werd benoemd tot erelid en ontvangt het erekorfje van de vereniging. Jan werd op 22 april 2017 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, onder andere vanwege zijn inspanningen voor de bijenhouderij.

Lees meer >>

 

 

Ook Henk Zomerdijk verliet na vele bestuursjaren het hoofdbestuur. Hij bekleedde de laatste jaren de functie van vice voorzitter. Jarenlang was hij daarnaast de stuwende kracht in de commissie communicatie. Henk werd eveneens tot erelid benoemd. 

 

 

« terug naar het overzicht