Wintersterfte afgelopen winter vergelijkbaar met vorig jaar

01-05-2018 Wintersterfte afgelopen winter vergelijkbaar met vorig jaar

Ondanks de lange winter van 2017/2018 is de overleving van honingbijen niet veel veranderd ten opzichte van het jaar daarvoor. Dit jaar is ongeveer 84% van de honingbijen volken de winter goed doorgekomen. Dit is vergelijkbaar met het percentage van 86% de winter daarvoor. “Een hogere overleving zou natuurlijk beter zijn, maar sterfte rond de 15% is niet verontrustend. ” zegt Koos Biesmeijer, wetenschappelijk directeur van Naturalis en coördinator van het onderzoek. “We doen nog onderzoek naar de oorzaken van deze sterfte en daarover rapporteren we later dit jaar.”

55 procent geen sterfte

Bert Berghoef, voorzitter van de Nederlandse BijenhoudersVereniging (NBV), geeft ook aan dat de 16% wintersterfte een redelijk normaal niveau is. “Ik ben blij dat er bij 55% van de imkers álle volken de winter overleefd hebben. De bijenhouderij kampt al ruim 30 jaar met een parasitaire mijt (Varroa destructor) die in combinatie met voor honingbijen levensbedreigende virussen een belangrijke oorzaak is van wintersterfte. Er zijn goede methoden waarmee de mijt en dus ook de virussen die deze overdraagt onder controle te houden is. Berghoef: “Onze imkers zijn steeds beter getraind in varroabestrijding, maar we weten dat nooit alle volken de winter zullen overleven.”

NBV en Imkers Nederland

Voor dit onderzoek is een groot aantal imkers willekeurig geselecteerd van de ledenlijsten van de NBV en Imkers Nederland en benaderd met een digitale enquête. Op deze manier krijgen we het meest objectieve beeld van de overleving. In de enquête geven de imkers aan hoeveel volken de winter ingaan en er weer uit komen. Dit jaar hebben daaraan 763 imkers meegedaan, die 5570 volken ingewinterd hebben, waarvan 4695 de winter goed zijn doorgekomen. Deze enquête is uitgevoerd door Naturalis en Wageningen University & Research in samenwerking met de Nederlandse BijenhoudersVereniging en Imkers Nederland.

Grillige winter

Eerder liet de NBV op hun website weten dat slechts 9,3% van de volken de winter niet overleefd had. Deze poll was echter heel vroeg in het jaar gehouden en op basis van vrijwillige deelname. Daarna is het nog een aantal weken koud geweest hetgeen de hogere sterfte kan verklaren.

Medewerking van imkers is waardevol

Het onderzoek is onderdeel van het Honingbijen Surveillance Programma, dat wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Het onderzoek wordt voor 51% gefinancierd door het Ministerie van LNV en voor 49% door Nefyto (Nederlandse Stichting voor Fytofarmacie). De onderzoekers zijn heel blij met de medewerking die ze elk jaar weer krijgen van alle imkers. Biesmeijer: “Dat alle geselecteerde imkers meedoen aan de enquête is essentieel voor het succes van het onderzoek en voor het goed kunnen bepalen van de wintersterfte onder bijenvolken. Daarom willen we alle imkers die hebben meegeholpen van harte bedanken.”

Lees meer over het wintersterfte onderzoek en de uitkomst van poll in maart '18 >>

 

« terug naar het overzicht