Vattenfall stelt terrein Diemen open voor imkers

19-08-2019 Vattenfall stelt terrein Diemen open voor imkers

 

Honingbijenvolken hebben hun intrek genomen in de prachtige bijenstal op het terrein van de energiecentrale van Vattenfall bij Diemen. Op zaterdag 17 augustus werd de locatie ten doop gehouden door NBV voorzitter Bert Berghoef (foto links) en Peter Tijnagel (rechts en onder) namens Vattenfall.

Tijnagel is al jaren zeer nauw betrokken bij het beheer van (natuur)terreinen van Vattenfall, voorheen NUON. Hij heeft zich er ook ingespannen de honingbijen bij de centrale een plek te geven. De Diemense energiecentrale beslaat een terein dat uit een deel bestaat waarop de centrale is gevestigd en een deel ten noord-oosten daarvan aan de oever van het IJ-meer. Het deel aan de oever is ongeveer 50 jaar geleden gevormd door de stort van het afgegraven veen, afkomstig van de plek waar de centrale moest verrijzen. Op dat veen heeft zich prachtige ruige natuur ontwikkeld. Schotse hooglanders begrazen het. Tussen de centrale en het natuurgebied staat de bijenstal, die op de 17e werd gedoopt tot 'Peter Tijnagelplein'. De bijenstal is gebouwd in opdracht van Vattenfall, de bijenvolken zijn van imkers van de afdeling Amstelland.

Tijdens de opening, waarvoor zowel Vattenfall medewerkers als leden en relaties van de NBV waren uitgenodigd, kwamen alle zintuigen ruimschoots aan bod. Jos Valentin van de vereniging in Amstelland had zich ingespannen de verschillende facetten van het houden van de bijen, ook de solitaire soorten voor het voetlicht te brengen. Geassisteerd door collega leden viel er van alles te zien en te doen. Het maken van waskaarsen en het proeven van honing scoorde goed. Alle aanwezigen kregen een potje 'Vattenfall' honing mee naar huis. 

NBV, partner in biodiversiteit

Bert Berghoef benadrukte bij de openingshandeling dat verbetering van de biodiviersiteit in ons land een zaak van ons allemaal is. Niet alleen van natuurbeschermers en bijvoorbeeld bijenhouders, maar van elke Nederlander. Wil de bestuiving van onze voedselgewassen slagen dan kunnen we niet zonder honingbijen. Imkers hebben vanzelfsprekend veel belang bij een bloemrijke omgeving en spannen zich in om die te vergroten, als partner in het grote geheel van verbeterprojecten. 

Vattenfall beschikt over ruimte en mogelijkheden

Het is de intentie van Vattenfall dat in de loop van de tijd steeds meer terreinen af te stemmen op de behoefte van bijen. Een bijenstal bevolkt met honingbijen is herkenbaar en vestigt de aandacht, maar veel van het bijenleven speelt zich buiten ons blikveld af. 

Helle Herk-Hansen (Head Environment van Vattenfall) werd eerder in een interview onderstaande vraag gesteld: Waarom zet Vattenfall zich nu ook in voor de bescherming van bijen?
"Bijen zijn een onmisbare schakel in ons ecosysteem. Locaties van Vattenfall zijn ideaal voor bijen, omdat het bij de centrales vaak erg stil is en de bijen voldoende ruimte hebben om voedsel te vinden en planten te bestuiven. Daarom laat Vattenfall imkers hun kasten op deze locaties opzetten. Naast honingbijen zijn we actief in de bescherming van wilde bijen, omdat deze nog meer met uitsterving worden bedreigd dan honingbijen."

 

Impressie van de opening gemaakt door Richard de Bruijn, fotograaf en imker.

 

 

« terug naar het overzicht